Uke 36 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 12.09.2020

Pedagogisk konsulent på barnehageområdet

Sektor oppvekst og kultur
Kontaktperson: fagansvarlig for barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Virksomhetsleder

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist 18.09.2020

Juridisk rådgiver

Rådmannens stab
Kontaktperson: assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, M 481 38 033

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte mandag 07.09.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte mandag 07.09.20 kl. 13:30, kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte tirsdag 08.09.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Eldrerådet har møte tirsdag 08.09.20 kl. 13:30, kommunestyresalen.
  • Ungdomsrådet har møte tirsdag 08.09.20 kl. 09:00, formannskapssalen.
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte onsdag 09.09.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Administrasjonsutvalget har møte torsdag 10.09.20 kl. 10:00, kommunestyresalen.
  • Formannskapet har møte torsdag 10.09.20 kl. 10:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Kunngjøring av vedtatt endringsforslag for Øvre Skaidilia hytteområde

Endringsforslaget for Øvre Skaidilia hytteområde var oppe til politisk sluttbehandling i hovedutvalget for næring, miljø og utvikling 15.06.2020 og ble vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-14.

Byggeprosjekter i Kvalsund – informasjonsmøte

Tirsdag 08.09.20 kl. 18:00, miljøbygget i Kvalsund
Kvalsund sentrum kommer til å være en av Finnmarks største byggeplasser fra i høst og en tid fremover. Hammerfest kommune vil informere om alle bygge- og utviklingsprosjektene og hvordan de vil påvirke naboene når det gjelder støy, støv, trafikk, arbeidstid, logistikk osv. Det vil også bli informert om fremdriftsplaner for de forskjellige prosjektene.

Klikk for stort bilde

Leagus

Torsdag 3. september kl. 20:00, Frityren
Duoen Leagus består av Herborg Rundberg på tangenter/vokal og Kristian Svalestad Olstad på gitar. De lager musikk som henter elementer fra bl.a. samtidsmusikk, jazz og improvisasjonsmusikk der den samiske tilhørigheten har en tydelig gjenklang. Dette er internasjonal musikk med klar nordnorsk identitet.

Oslo Jazzensemble med Torun Eriksen og Hammerfest Storband

Onsdag 9. september kl. 19:30, Ole Olsen salen
I fjor høst mottok Hammerfest Storbands leder Gunnar Gustavsen Norsk Jazzforums Storbandspris. Prisutdelingen fant sted på Romerike Storbandfestival der Olso Jazzensemble spilte musikk av og med sangeren Torun Eriksen. På scenen var også eks-hammerfesting Anders Eriksson. Det ble klart at Oslo Jazzensemble måtte besøke Hammerfest.

Smittevernregler på AKS

Arktisk kultursenter ønsker å gjøre alt vi kan for at vi skal være en trygg arena for visning av kultur. Da er det viktig at du ikke kommer på kino eller andre arrangementer dersom du er syk, at du vasker hendene og holder avstand. Vi ønsker at flest mulig skal være registrert på forhånd slik at vi unngår kødannelse ved registreringen som er pålagt av FHI. Vi anmoder derfor publikum til å kjøpe billett på forhånd på www.aks.no.

Billetter kjøpes på biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.