Uke 36 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 11.09.22

Prosjektstillinger

Service- og dokumentsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Marianne Lager, T 78 40 25 25/ M 913 05 613

Søknadsfrist 13.09.22

Assisterende kommunedirektør

Sentraladministrasjonen, Rådhuset
Kontaktperson: påtroppende kommunedirektør Elisabeth Paulsen, M 481 38 033

Søknadsfrist 18.09.22

Assistent

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Hege Kristin Sørensen, M 971 78 215

Daglig leder

Frivillighetssentralen
Kontaktperson: Ernst Georg Olsen, M 911 21 152/ virksomhetsleder Håkon Hauglum, M 414 29 861

Sykepleier/ vernepleier

Utsikten spesialsykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Anniken Mansika, M 908 50 074

Søknadsfrist 20.09.22

Rektor

Kvalsund skole
Kontaktperson: fagansvarlig for skole Christer Ringheim, M 952 56 975/ nestleder for Oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 456 35 414

Søknadsfrist 21.09.22

Teamleder

Servicekontoret
Kontaktperson: virksomhetsleder service- og dokumentsenter Marianne Lager, T 78 40 25 25/ M 913 05 613

Søknadsfrist 25.09.22

Kokk

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Kulturskolelærere i piano, treblåse- og messinginstrumenter

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075/ eirihn.keuer@hammerfest.kommune.no

Lærere

Fjordtun skole
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, M 415 19 619

Lærere

Hammerfest voksenopplæringssenter
Kontaktperson: rektor Heidi Pevik, M 482 96 150

Pleiemedarbeidere (helgestillinger)

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Søknadsfrist 28.09.22

Virksomhetsleder

Skaidiveien omsorgsbolig
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515, eller fagansvarlig Gyri Krogh, M 942 87 488

Søknadsfrist 09.10.22

Avdelingsleder

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Dursun Akcakaya, M 902 82 238

Helsefagarbeider, nattstilling

Rypefjord sykehjem, 1. etasje
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, T 78 40 27 67/ M 480 94 062

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, avd. demens og Tyven
Kontaktperson: avdelingsleder demens Stina Johanne Winterseth, T 78 40 23 60, avdelingsleder Tyven Line Holmgren, T 78 40 23 55, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, intermediæravdelingen
Kontaktperson: avdelingsleder intermediæravdelingen Ina Mari Halvorsen, T 78 40 24 30, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere

Rypefjord sykehjem, 1. etasje
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, M 480 94 062, avdelingsleder Åshild Lyngen, M 477 52 871, eller virksomhetsleder Stine Bjørkly, M 976 83 099

Søknadsfrist 16.10.22

Fagarbeider/assistent

Forsøl barnehage
Kontaktperson: styrer Veronica Ostad, T 78 40 28 70/ M 911 90 918

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 15.09.22 kl. 09:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig høring på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Kvalsund kommunehus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag SA, Arnulf Larssen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum.

Koronavaksinering

Apotek 1 har overtatt all ordinær koronavaksinering. Man bestiller selv time på www.helseboka.no eller ved å ta direkte kontakt med apoteket, T 78 40 74 60. Vaksinen er gratis.

Hammerfest kommunes tilgjengelighetspris og ildsjelpris 2022

Frist for forslag: 15, oktober

Tilgjengelighetsprisen kan tildeles personer, organisasjoner eller bedrifter som i løpet av det siste året har utført tiltak for universell utforming på bygg og anlegg som har bidratt til bedret tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne i Hammerfest kommune. Tilgjengelighetsprisen er på kr. 15 000,- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er jury.

Ildsjelprisen er en takk og anerkjennelse til en person eller gruppe som har gjort en betydelig uegennyttig og ulønnet innsats i samfunnet, eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger i kommunen. Ildsjelprisen er på kr. 15 000,- Hovedutvalget for oppvekst og kultur er jury.

Alle kan foreslå kandidater. Forslag skal være begrunnet. Prisutdelingen skjer på eller nær 3. desember. Send forslaget ditt til:

Hammerfest kommune

Postboks 1224

9616 Hammerfest

postmottak@hammerfest.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes fagansvarlig kultur Grethe Johannessen, grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no