Uke 36- 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer på biblioteket

Søknadsfrist 10.09.2023

Barnehagelærer

Tyven barnehage
Kontaktperson: styrer Torunn Sjursen Wold, M 91 72 65 93

Lærer med sosialpedagogisk ansvar

Fuglenes skole
Kontaktperson: rektor Hege K. Sørensen, M 97 17 82 15

Pleiemedarbeidere

Skaidiveien omsorgsbolig
Kontaktperson: avdelingsleder Julie Mølmann Johannessen, M 95 00 16 64 eller Mette Luther M 92 03 00 09

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, T 78 40 25 09 / M 97 62 55 58

Senterleder og formidler/pedagog

Verdensarvsenter for Struves meridianbue
Kontaktperson: fagansvarlig Grethe Johannessen, M 98 10 98 37/ kommunalsjef Arve Solvi Paulsen, M 97 62 55 58

Virksomhetsleder

Byggdrift og vedlikehold
Kontaktperson: kommunalsjef for teknisk drift og eiendom Håvard Hargaut-Jensen, M 97 57 45 98

Søknadsfrist 12.09.2023

Håndverker/fagarbeider

Byggdrift
Kontaktperson: konstituert virksomhetsleder Arne Kjell Solstad, M 99 23 28 88

Vernepleiere/Miljøterapeuter

Avlastningsboligen for unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 41 92 65 07

Pleiemedarbeider - Nattstilling

Avlastningsboligen for unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 41 92 65 07

Søknadsfrist 17.09.2023

Kommunepsykolog

Hammerfest kommune
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Solvi Paulsen, T 78 40 25 09 / M 97 62 55 58

Søknadsfrist 24.09.2023

Helsesykepleier, 2 stillinger

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: Heidi Dahl, T 78 40 23 16/ M 91 76 11 35

Logoped

Pedagogisk psykologisk tjeneste
Kontaktperson: virksomhetsleder Wenche Hansen, M 40 01 94 17

Søknadsfrist 10.10.2023

Vernepleier/Miljøterapeut

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 94 83 28 89

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder for sektor oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 45 63 54 14

Sykepleiere

Hammerfest kommune
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, T 78 40 25 13 eller Gyri Krogh, M 94 28 74 88

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune