Uke 38 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 18.09.2020

Juridisk rådgiver

Rådmannens stab
Kontaktperson: assisterende rådmann Elisabeth Paulsen M 481 38 033

Søknadsfrist 27.09.2020

Virksomhetsleder

Kokelv bosenter og hjemmetjeneste
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke M 913 70 515

Søknadsfrist 04.10.2020

Miljøarbeider

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt M 948 32 889

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven (MAU) har møte 21.09.20 kl. 12:00 i kommunestyresalen. Møtet er åpent for publikum.
  • Klagenemnda har møte 21.09.20 kl. 09:00 i kommunestyresalen. Møtet er unntatt offentlighet.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Endrede åpningstider

Fra 16. september går kommunen over til vintertid. Det vil si at vi har åpent fra kl. 08:00 – 15:30. Vintertid gjelder helt fram til 15. mai.

 

"VÅR" – KLUBBEN

Fredag 18. september kl. 19:00

Vi rigger til bar i foajeen, setter frem stoler og bord, og ønsker velkommen til en lun kveld med husbandet, lokale musikere, samt nesten-lokale John-Kåre Hansen fra Alta.

Husbandet og Hansen spiller musikk av både Hansen og andre, mens Gunnar Gustavsen stiller med både trombone og arrangementer. Vi åpner klokken 19, musikere kommer på etter hvert, og vi regner med å avslutte rundt klokka 23.

Dette tegner til å bli en særdeles hyggelig kveld; med "litt sånn løs jakke». God musikk, gode samtaler og vennlig stemning.

Vi anmoder publikum om å kjøpe billetter på forhånd på vår nettside.

Billetter til kino kjøpes på www.aks.no

Vi anmoder vårt publikum på det sterkeste om å kjøpe billetter på forhånd når dere skal på kino. Dette for å hjelpe oss med registrering på våre arrangementer.

Ses på kino!