Uke 38 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 25.09.22

Kokk

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Kulturskolelærere i piano, treblåse- og messinginstrumenter

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075/ eirihn.keuer@hammerfest.kommune.no

Lærere

Fjordtun skole
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, M 415 19 619

Lærere

Hammerfest voksenopplæringssenter
Kontaktperson: rektor Heidi Pevik, M 482 96 150

Pleiemedarbeidere (helgestillinger)

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Sykepleier - vikariat

Skarven legesenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07

Søknadsfrist 28.09.22

Virksomhetsleder

Skaidiveien omsorgsbolig
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515, eller fagansvarlig Gyri Krogh, M 942 87 488

Søknadsfrist 02.10.22

Avdelingsleder

Soria Moria aktivitetssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Klubbarbeider

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Ungdomskonsulent

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Astrid Gaup Skancke, M 926 90 759

Søknadsfrist 04.10.22

Fagkoordinator psykiatri

Rustjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 992 03 793

Renholdere

Renholdstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Leif-Bjarne Sørgård, T 78 40 29 75/ M 414 19 968, eller avdelingsleder Gerd Isaksen, T 78 40 29 76/ M 920 72 374

Søknadsfrist 09.10.22

Avdelingsleder

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Dursun Akcakaya, M 902 82 238

Ergoterapeuter

Ergo- og fysioterapitjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Håkon Hauglum, M 414 29 861

Helsefagarbeider, nattstilling

Rypefjord sykehjem, 1. etasje
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, T 78 40 27 67/ M 480 94 062

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, avd. demens og Tyven
Kontaktperson: avdelingsleder demens Stina Johanne Winterseth, T 78 40 23 60, avdelingsleder Tyven Line Holmgren, T 78 40 23 55, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, intermediæravdelingen
Kontaktperson: avdelingsleder intermediæravdelingen Ina Mari Halvorsen, T 78 40 24 30, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere

Rypefjord sykehjem, 1. etasje
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, M 480 94 062, avdelingsleder Åshild Lyngen, M 477 52 871, eller virksomhetsleder Stine Bjørkly, M 976 83 099

Søknadsfrist 11.10.22

Virksomhetsleder

Vann og avløp
Kontaktperson: kommunalsjef for teknisk drift og eiendom Gunnar Lillebo, M 926 60 492

Søknadsfrist 16.10.22

ALIS

Skarven legesenter
Kontaktperson: fastlege og spesialist i allmennmedisin Nina Aurebekk, T 78 40 24 75, eller virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07/ M 402 45 005

Fagarbeider/assistent

Forsøl barnehage
Kontaktperson: styrer Veronica Ostad, T 78 40 28 70/ M 911 90 918

Pleiemedarbeidere

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Iselin Holmgren, M 951 37 098

Økonomisjef

Økonomiavdelingen
Kontaktperson: rådmann Leif Vidar Olsen, T 78 40 25 04/ M 414 67 703, eller assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, T 78 40 25 05/ M 481 38 033

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte mandag 26.09.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund kommunehus.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte mandag 26.09.22 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte tirsdag 27.09.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Eldrerådet har møte tirsdag 27.09.22 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Møtet i hovedutvalget for helse og omsorg er avlyst.
  • Ungdomsrådet har møte onsdag 28.09.22 kl. 10:15 i formannskapssalen.
  • Møtet i administrasjonsutvalget er avlyst.
  • Formannskapet har møte torsdag 29.09.22 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Koronavaksinering

Apotek 1 har overtatt all ordinær koronavaksinering. Man bestiller selv time på www.helseboka.no eller ved å ta direkte kontakt med apoteket, T 78 40 74 60. Vaksinen er gratis.

Folkebad

Folkebadet åpner opp igjen på Sanitetsbadet tirsdag 4. oktober og på Breidablikk mandag 3.oktober.

Åpningstider folkebad:

Sanitetsbadet: tirsdag og onsdag kl. 17:00 – 20:00

Breidablikk: mandag og onsdag kl. 17:00 – 21:00

Isbjørnhallen: tirsdag – fredag kl. 17:00 – 21:00, og søndag kl. 14:00 – 18:00

Isbjørnhallen har også pensjonistbad fredager kl. 15:30 – 17:00 og morgenbad torsdager kl. 06:45 – 08:00.

Vi mangler en kvinnelig badevakt i Kvalsund. Interesserte bes ta kontakt med Reidar Næss, M 468 61 276. Det gjelder mandager kl. 17:00 – 21:00.