Uke 39 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 27.09.2020

Virksomhetsleder

Kokelv bosenter og hjemmetjeneste
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke M 913 70 515

Søknadsfrist 04.10.2020

Miljøarbeider

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt M 948 32 889

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 28.09.20 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte 28.09.20 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 29.09.20 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Eldrerådet har møte 29.09.20 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Ungdomsrådet har møte 29.09.20 kl. 09:00 på Kvalsund kommunehus.
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 30.09.20 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Valgstyret har møte 01.10.20 kl. 10:00 i kommunestyresalen.
  • Møtet i Administrasjonsutvalget 01.10.20 er avlyst.
  • Formannskapet har møte 01.10.20 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Lokal høring: Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal adressefastsettelse

Høringsfrist 10. oktober 2020.

Følgende forslag og foreløpig anbefalte adressenavn fra Språkråde i området Stallogargo legges ut til høring:

  • ·Vannverksveien og Gullibuveien.

Spørsmål og innspill kan rettes til Gerd Hagen: gerd.hagen@hammerfest.kommune.no /M 993 90 488

Pårørendeskole

Påmeldingsfrist 1. oktober

Er du pårørende til en person med demenssykdom? Hukommelsesteamet starter ny pårørendeskole høsten 2020.

På forelesningene får du treffe fagpersoner med kompetanse på området og andre pårørende i samme situasjon.

Mer informasjon på www.hammerfest.kommune.no/demens 

Testing av spesialsykler

Torsdag 1. oktober kl. 10:00 – 14:00, Flerbrukshallen

I samarbeid med forhandlere inviterer NAV Hjelpemiddelsentral til testing av spesialsykler. Spesialsykler er for personer med nedsatt funksjonsevne, som ikke kan bytte seg av ordinære sykler. Dersom du ønsker å prøve spesialsykkel, kontakt Ergo- og fysioterapitjenesten på T 78 40 23 80, slik at en av våre ergoterapeuter eller fysioterapeuter kan delta sammen med deg på utprøvingen.

Ildsjelprisen og Tilgjengelighetsprisen 2020

Prisene deles ut 3. desember. Frist for å nominere er 15. oktober.

Ildsjelprisen er på kr. 15 000

Hammerfest kommunes Ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles den/de som har gjort en betydelig uegennyttig og ulønnet innsats for samfunnet. Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og en annerkjennelse for personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for felleskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger.

Tilgjengelighetsprisen er på kr. 15 000

Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris skal bidra til å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Prisen skal stimulere til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes. Tilgjengelighetsprisen kan gis til offentlig og private eiere av bygg og omgivelser av et hvert slag i Hammerfest kommune.

Begrunnede forslag på kandidater til Ildsjelprisen og Tilgjengelighetsprisen sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no eller Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest. Retningslinjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål rettes til fagansvarlig kultur grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no

Kulturstipend og idrettsstipend 2020

Søknadsfrist: 15. oktober. Stipendene vil bli utdelt 3. desember.

Hammerfest kommune har til sammen kr. 125 000,- til kultur- og idrettsstipender. Søknadsfrist og tildeling er utsatt til høsten dette året etter vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Kulturstipend er på minimum kr. 25.000

Stipendet kan tildeles enkeltpersoner/grupper som bor og/eller arbeider i kommunen. Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver eller til utdanning eller perfeksjonering av kunstneriske egenskaper eller annen aktiv kulturinnsats. Det kan også nyttes til reisestipend. Søknaden skal være begrunnet. Retningslinjer finnes på kommunens hjemmeside.

Idrettsstipend er på minimum kr. 25.000

Stipendet gis til utøvere som gjennom talent og treningsinnsats kan vise til gode resultater og økonomiske utfordringer for videre satsning. Trenere som ønsker å utvikle seg til et høyt faglig nivå kan også søke. Aktuelle kandidater henvender seg til sin klubb/lag for å melde sitt kandidatur og klubbene/lagene søker på vegne av sine medlemmer. Retningslinjer og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Søknader sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no eller Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest. Spørsmål rettes til fagansvarlig kultur grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no eller virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv reidar.naess@hammerfest.kommune.no

Klikk for stort bilde

Skambankt

Frityren 25. september kl. 20:00

Mange forbinder nok Skambankt med massive gitarvegger, heftige trommer, energisk rock, punk og hardrock. Men bak denne deilige massive veggen av lyd befinner det seg låter med sterke melodier og tekster. Dette kommer enda tydeligere frem når bandet skrur av forsterkerne og erstatter elektriske instrumenter med akustiske.

FÅ BILLETTER IGJEN!

Lindstrømfestivalen: Børge Ousland

Torsdag 1. oktober kl. 18:00

I mer enn 30 år har Børge Ousland foretatt banebrytende ekspedisjoner i Arktis og Antarktis - ekspedisjoner som tøyer grensene for det man trodde var mulig. Han gjennomførte historiens første soloekspedisjon til Nordpolen uten etterforsyninger, og han var den første som krysset Antarktis alene. I 2019 gjennomførte han og Mike Horn en av de mest innovative ekspedisjonene i moderne tid, - over Nordpolen i mørket.

Bli med på et dypdykk i eventyrlyst, pågangsmot, planlegging og viljen som skal til for å overvinne selv de mest håpløse situasjoner.

Billetter kjøpes på biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.