Uke 4 - 2024

Kunngjøringer 

Kunngjøringer 

KUNNGJØRINGER

Meld deg som meddommer

Hvert 4. år velger kommunestyret meddommere til tingretten og lagmannsretten. Nå kan du melde din interesse for oppgaven.
Hvem kan være meddommer?
Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Hammerfest kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

Les mer om det å være meddommer, og meld din interesse på Hammerfest kommunes hjemmeside.  

 Meld deg som meddommer - Hammerfest kommune

Endringer i gebyr og avgiftsregulativet for Helse og omsorgstjenester

Vi gjør oppmerksom på at fra 01.01.24 er det gjeninnført egenandel på trygghetsalarm for de med inntekt på mer enn 2 G. 
For mer informasjon og gebyrer og avgifter se Hammerfest kommunes hjemmeside. 

Hjemmebaserte tjenester – Praktisk bistand - Hammerfest kommune