Uke 40 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 04.10.2020

Miljøarbeider

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt M 948 32 889

Søknadsfrist 11.10.2020

Assistent til postkjøkken

Kirkeparken Demensavdelingen
Kontaktperson: avdelingsleder Stina Winterseth, T 78 40 23 60/ M 995 97 048

Kokk til postkjøkken

Kirkeparken Intermediæravdelingen
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen , T 78 40 23 51

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Lokal høring: Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal adressefastsettelse

Høringsfrist 10. oktober 2020.
Følgende forslag og foreløpig anbefalte adressenavn fra Språkrådet i området Stallogargo legges ut til høring:

- Vannverksveien og Gullibuveien.

Spørsmål og innspill kan rettes til Gerd Hagen: gerd.hagen@hammerfest.kommune.no /M 993 90 488

 

Kartverket har gjort vedtak om skrivemåten på nordsamisk for Hammerfest lufthavn: navnet er Hámmerfeastta girdihámman

Frist for å klage er 29.oktober 2020.

De som har rett til å klage inkluderer blant annet offentlige organer og lokale organisasjoner med særlig tilknytting til nordsamiske navn. (Lov om stadnavn §12 første ledd for dem som etter lovens § 6 bokstav a til c

har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn).  Klage sendes Kartverket med kopi til Hammerfest kommune.

Spørsmål kan rettes til gerd.hagen@hammerfest.kommune.no 

Reguleringsendring for Storsvingen Vest på høring

Frist for innspill: 06.11.2020

Endringsforslaget for detaljregulering av Storsvingen Vest var oppe til politisk behandling i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling tirsdag 08.09.2020 og ble vedtatt. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av bolig og næring som er gitt av gjeldende plan, med justeringer som følge av faktisk utbygging og planlagt utbygging. Planen består av revidert plankart, bestemmelser og beskrivelse med tilhørende vedlegg. Alle plandokumentene er tilgjengelig på planregisteret.

Spørsmål i saken kan rettes til arealplanlegger Kaia Charlotte Fagerhaug, T 78 40 25 58/ kaia.charlotte.fagerhaug@hammerfest.kommune.no

Innspill sendes skriftlig til Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest/ postmottak@hammerfest.kommune.no

 

Melding om vedtatt plan for Hammerfest Rorbuer AS, Rossmollgata 46-48

Kommunestyret godkjente detaljreguleringsplane for Hammerfest Rorbuer AS, Rossmollgata 46 – 48, 17.09.2020. Reguleringsplanen legger til rette for en utvikling av området som omfatter et maritimt senter med reiselivsfokus, innkvartering, parkering og tilhørende infrastruktur. Formål i planen er næringsbebyggelse, herunder hotell og bevertning. Planen med plankart, planbeskrivelse og bestemmelsene i sin helhet kan sees i kommunens planregister.