Uke 41 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 11.10.2020

Assistent til postkjøkken

Kirkeparken Demensavdelingen
Kontaktperson: avdelingsleder Stina Winterseth, T 78 40 23 60/ M 995 97 048

Kokk til postkjøkken

Kirkeparken Intermediæravdelingen
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen , T 78 40 23 51

Søknadsfrist 14.10.2020

Lærer

Kvalsund skole
Kontaktperson: rektor Anne Karin Østensen, M 958 78 173/ M 997 40 414

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Lokal høring: Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal adressefastsettelse

Høringsfrist 10. oktober 2020.

Følgende forslag og foreløpig anbefalte adressenavn fra Språkråde i området Stallogargo legges ut til høring:

·Vannverksveien og Gullibuveien.

Spørsmål og innspill kan rettes til Gerd Hagen: gerd.hagen@hammerfest.kommune.no / M 993 90 488

Ildsjelprisen og Tilgjengelighetsprisen 2020

Prisene deles ut 3. desember. Frist for å nominere er 15. oktober.

Ildsjelprisen er på kr. 15 000

Hammerfest kommunes Ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles den/de som har gjort en betydelig uegennyttig og ulønnet innsats for samfunnet. Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og en annerkjennelse for personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for felleskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger.

Tilgjengelighetsprisen er på kr. 15 000

Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris skal bidra til å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Prisen skal stimulere til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes. Tilgjengelighetsprisen kan gis til offentlig og private eiere av bygg og omgivelser av et hvert slag i Hammerfest kommune.

Begrunnede forslag på kandidater til Ildsjelprisen og Tilgjengelighetsprisen sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no eller Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest. Retningslinjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål rettes til fagansvarlig kultur grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no

Kulturstipend og idrettsstipend 2020

Søknadsfrist: 15. oktober. Stipendene vil bli utdelt 3. desember.

Hammerfest kommune har til sammen kr. 125 000,- til kultur- og idrettsstipender. Søknadsfrist og tildeling er utsatt til høsten dette året etter vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Kulturstipend er på minimum kr. 25.000

Stipendet kan tildeles enkeltpersoner/grupper som bor og/eller arbeider i kommunen. Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver eller til utdanning eller perfeksjonering av kunstneriske egenskaper eller annen aktiv kulturinnsats. Det kan også nyttes til reisestipend. Søknaden skal være begrunnet. Retningslinjer finnes på kommunens hjemmeside.

Idrettsstipend er på minimum kr. 25.000

Stipendet gis til utøvere som gjennom talent og treningsinnsats kan vise til gode resultater og økonomiske utfordringer for videre satsning. Trenere som ønsker å utvikle seg til et høyt faglig nivå kan også søke. Aktuelle kandidater henvender seg til sin klubb/lag for å melde sitt kandidatur og klubbene/lagene søker på vegne av sine medlemmer. Retningslinjer og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Søknader sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no eller Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest. Spørsmål rettes til fagansvarlig kultur grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no eller virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv reidar.naess@hammerfest.kommune.no

Til høring: forslag til vedtekter for kommunale barnehager

Høringsfrist: 11. oktober 2020.

Vedtektene for kommunale barnehager skal vedtas for den nye kommunen og er nå ute til høring. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen som eierforhold, formål, opptakskriterier, samarbeidsutvalget og åpningstider. Mer informasjon og forslag til vedtekter ligger på Hammerfest kommunes nettsider.

Innspill merkes «vedtekter kommunale barnehager» og kan sendes på e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no eller via post til Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Klikk for stort bilde

MIDT i uka, MIDT på dagen: NYX

Onsdag 14. oktober kl. 12:00, foajeen
Scene Finnmarks rytmiske musikere møter saksofonist Fred Glesnes fra Tromsø, og sammen er de NYX. NYX spiller fusjonsjazz og byr på stemning med arktiske overtoner og drivende energiske groover. Arrangementet er i samarbeid med scene Finnmark.

Frida Ånnevik

Torsdag 15. oktober kl. 19:00, Ole Olsen salen
15. oktober besøker Frida Ånnevik Arktisk kultursenter sammen med Andreas Løwe på tangenter og Haldor Røyne på gitar. Sammen skal de fremføre låter fra debutalbumet «Synlige Hjerteslag» og tidligere utgivelser. Få billetter igjen!

Billetter kjøpes på biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.