Uke 41 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 16.10.22

ALIS

Skarven legesenter
Kontaktperson: fastlege og spesialist i allmennmedisin Nina Aurebekk, T 78 40 24 75, eller virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07/ M 402 45 005

Fagarbeider/assistent

Forsøl barnehage
Kontaktperson: styrer Veronica Ostad, T 78 40 28 70/ M 911 90 918

Fagarbeider/assistent

Forsøl skole
Kontaktperson: rektor Line Jønsson, M 950 05 793

Miljøterapeut

Vegaveien omsorgsbolig
Kontaktperson: konstituert leder Chris Evensen, T 78 40 26 50/ M 400 86 513

Pleiemedarbeidere

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Iselin Holmgren, M 951 37 098

Sykepleier, nattstilling

Utsikten bosenter
Kontaktperson: avdelingsleder Annikken Mansika, M 908 50 074

Sykepleiere/vernepleiere

Utsikten spesialsykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Annikken Mansika, M 908 50 074

Virksomhetsleder

Kirkeparken omsorgssenter, intermediæravdelingen
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Økonomisjef

Økonomiavdelingen
Kontaktperson: rådmann Leif Vidar Olsen, T 78 40 25 04/ M 414 67 703, eller assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, T 78 40 25 05/ M 481 38 033

Søknadsfrist 19.10.22

HMS koordinator

Lønn og personalavdelingen
Kontaktperson: personalsjef Trude Klaussen, M 413 10 659

Søknadsfrist 23.10.22

Lærer

Kokelv oppvekstsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Heidi Østensen, M 977 83 558

Lærer med sosialpedagogisk ansvar

Kvalsund skole
Kontaktperson: konstituert rektor Harald Bredesen, M 970 57 562/ M 416 29 898

Pleiemedarbeidere

Stormtunet omsorgsboliger
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 823

Søknadsfrist 30.10.22

Konsulent, kommunedirektørens stab

Sentraladministrasjonen
Kontaktperson: assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, M 481 38 033

Pleiemedarbeidere (helgestillinger)

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Søknadsfrist 02.11.22

Miljøterapeuter

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Søknadsfrist 06.11.22

Avdelingsleder

Renholdstjenesten
Kontaktperson: Leif-Bjarne Sørgård, T 78 40 29 75/ M 414 19 968

Søknadsfrist 09.11.22

Helsefagarbeidere og assistenter

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Vernepleiere

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 17.10.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17.10.22 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 18.10.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Møtet i eldrerådet er avlyst!
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 19.10.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Ungdomsrådet har møte 19.10.22 kl. 10:30 i kommunestyresalen, Kvalsund kommunehus.
  • Administrasjonsutvalget har møte 20.10.22 kl. 10:00 i kommunestyresalen.
  • Formannskapet har møte 20.10.22 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Folkebadet på Isbjørnhallen stengt førstkommende søndag

Folkebadet på Isbjørnhallen søndag 16.10 utgår på grunn av svømmestevne.

Historikeren Trond Gabrielsen tar oss LINDSTRØMFESTIVALEN «Sisu-timen: Kvener – en folkegruppe fra vikingtiden»

Gjenreisningsmuseet fredag 14. oktober kl. 14:00

Historikeren Trond Gabrielsen tar oss med til kilder som forteller oss at kvener/finner har vært i nord Norge siden vikingtiden. Kvener var et finsk-ugrisk folk med et eget land, «Kvenland (Kveenimaa)», allerede i vikingtid og tidlig middelalder. Etter 1323 «forsvant» kvenene it av historien før de på 1500-tallet dukker opp igjen. Norske myndigheters versjon av historien er at kvener vandret til nord Norge på 1700-tallet. Men, er dette historisk riktig? Gabrielsen vil redegjøre for en annen historisk fremstilling om kvener som en folkegruppe fra vikingtiden.

Boklansering av trebindsverket «Andre verdenskrig i nord»

Gjenreisningsmuseet, 2 etasje (Musikkrommet) torsdag 20. oktober kl. 19:00

Fore første gang foreligger det nå en større framstilling som tar for seg andre verdenskrig i et nordlig perspektiv. «Andre verdenskrig i nord» er basert på ny forskning og utnytter etterkrigslitteraturen på feltet. Foredrag ved Fredrik Fagertun (UiT) med påfølgende samtale mellom han, Nina Planting Mølmann (MKGF IKS) og Heidi Stenvold (Gjenreisningsmuseet).

Vikingtiden på 1 time med Jan Ove Ekeberg

Torsdag 13.10 kl. 17:30 – 18:30

I forbindelse med Lindstrømfestivalen kommer forfatter Jan Ove Ekeberg på Hammerfest bibliotek for å fortelle om sin nye bok, Vikingtiden på 1 time. Han er kjent som både forfatter og journalist og har i tillegg jobbet som programleder for økonominyhetene på TV2. Hans mest kjente litterære verk er serien om den siste Vikingkongen.