Uke 42 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 23.10.22

Lærer

Kokelv oppvekstsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Heidi Østensen, M 977 83 558

Lærer med sosialpedagogisk ansvar

Kvalsund skole
Kontaktperson: konstituert rektor Harald Bredesen, M 970 57 562/ M 416 29 898

Pleiemedarbeidere

Stormtunet omsorgsboliger
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 823

Søknadsfrist 30.10.22

Helsefagarbeidere til Kirkeparken omsorgssenter

Kirkeparken, avdeling Tyven og demensavdelingen
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51, eller avdelingsleder Stina Winterseth, T 78 40 23 60

Konsulent, kommunedirektørens stab

Sentraladministrasjonen
Kontaktperson: assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, M 481 38 033

Pleiemedarbeidere (helgestillinger)

Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51, eller avdelingsleder Stina Winterseth, T 78 40 23 60

Pleiemedarbeidere (helgestillinger)

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Tiltaksmedarbeider og veileder i tiltaksteam

Barn og unge tjenesten
Kontaktperson: nestleder Turid Pedersen, M 456 35 414

Søknadsfrist 02.11.22

Miljøterapeuter

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Søknadsfrist 06.11.22

Avdelingsleder

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Dursun Akcakaya, M 902 82 238

Avdelingsleder

Renholdstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Leif-Bjarne Sørgård, T 78 40 29 75/ M 414 19 968

Miljøarbeider

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 992 03 793

Søknadsfrist 09.11.22

Helsefagarbeidere og assistenter

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Vernepleiere

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Invitasjon til presentasjon av administrasjonens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Administrasjonen i Hammerfest kommune og kommunale foretak presenterer sitt forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 i kommunestyresalen på rådhuset fredag 28.10.22 kl. 13:00.

Møtet vil streames via kommune-TV.

Juletilstelning i distriktene

Søknadsfrist: 27.10.2022

Hammerfest eldreråd lyser ut midler til gjennomføring av juletilstelning for eldre i distriktene. Det må i søknad fremgå program for arrangementet.

Søknad sendes: postmottak@hammerfest.kommune.no

Influensavaksine 2022

Hammerfest kommune tilbyr influensavaksine til alle som er over 65 år eller er i risikogruppe for alvorlig influensasykdom. Vaksinen er gratis. Dersom du er under 65 år og ikke i risikogruppe kan du kjøpe vaksine på apotek hvis du ønsker det.

Vaksineringen vil foregå på vaksinesenteret i Salsgata 16 onsdag 26., torsdag 27., og fredag 28. oktober kl. 08:30 – 15:30. Time kan bestilles på www.helsenorge.no. Hvis du ikke kan bestille time via helsenorge kan du sende SMS til M 455 10 215. Merk SMS med «Influensavaksine» + navn og fødselsdato. Vi har ikke drop-in vaksinering.

Det ble gjennomført vaksinering på Kvalsund legesenter onsdag 19. oktober. Vi regner med å gjennomføre vaksinering på bo- og omsorgssenteret i Kokelv, og kommer tilbake med detaljer.

Mer informasjon finner du på vår hjemmeside, www.hammerfest.kommune.no