Uke 45 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 13.11.22

Byggesaksbehandler

Byggesaksavdelingen
Kontaktperson: avdelingsleder Sigmund Andersen, T 78 40 25 98/ M 950 55 776

Helsefagarbeider

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Maskinfører

Vei og verksted
Kontaktperson: virksomhetsleder Bård Sjøgren, M 911 68 107

Virksomhetsleder

Hammerfest bibliotek
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Virksomhetsleder

Legetjenesten
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, T 78 40 25 13/ M 913 70 515

Søknadsfrist 16.11.22

Leder NAV Hammerfest-Måsøy

NAV
Kontaktperson: rådmann Leif Vidar Olsen, M 414 67 703/ direktør Kristin Røymo, M 480 53 372

Søknadsfrist 20.11.22

Helsefagarbeidere

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Sandra Karlsen, T 78 40 27 15/ M 971 91 916

Pleiemedarbeidere

Hjemmetjenesten. Praktisk bistand
Kontaktperson: virksomhetsleder Sandra Karlsen, T 78 40 27 15/ M 971 91 916

Sykepleiere

Hjemmesykepleien, Sørøygata omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Sandra Karlsen, T 78 40 27 15/ M 971 91 916

Sykepleiere

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Sandra Karlsen, T 78 40 27 15/ M 971 91 916

Sykepleiere

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Stine Bjørkly, M 976 83 099/ avdelingsleder Åshild Lyngen, M 477 52 871

Søknadsfrist 23.11.22

Styrer Nissenskogen barnehage

Nissenskogen barnehage
Kontaktperson: Fagansvarlig for barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720 / Kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist 27.11.22

Barnevernkonsulent

Barneverntjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Bodil Negård, M 948 98 505 / stedfortreder Anne Merete Netland T 78 40 23 95 

Helsefagarbeider

Kvalsund Sykehjem
Kontaktperson: fungerende virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Helsefagarbeider

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Miljøterapeuter

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 14.11.22 kl. 09.00 i kommunestyresalen.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte 14.11.22 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 15.11.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Eldrerådet har møte 15.11.22 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte har møte 16.11.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Ungdomsrådet har møte 16.11.22 kl. 10:30 i formannskapssalen.
  • Administrasjonsutvalget har møte 17.11.22 kl. 10:00 i kommunestyresalen
  • Formannskapet har møte 17.11.22 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – servicekontoret og på kommunens hjemmeside.
Møtene er åpen for publikum

 

Mørketidsfestivalen 2022

17. november, kl. 12:00, Ole Olsen Plass

Offisiell åpning av Mørketidsfestivalen ved varaordfører Elisabeth Rønning.

Åpning av «ARTIGATA» der barn, unge og voksne presenterer sin kreative gatekunst.

18. november kl. 19:00-21:00, Hammerfest kunstforening, Strandgata 22

Velkommen til kunstmarsj under Mørketidsfestivalen, med Hammerfest Kunstforening. Marsjen har fire punkter i Hammerfest sentrum. Kr. 50,- per person (for transport til Turistua Lodge).

 

Utstillingsåpning med Hammerfest Voksenopplæring

17. november, kl. 10:00, Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, kafeen

Velkommen til utstillingsåpning. Fotoutstillingen «Fortid og nåtid» er et samarbeid mellom Hammerfest Voksenopplæringssenter og Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, og er avslutningen på et prosjekt om tvangsevakuering og gjenreisning.

Hilde Restad - Det amerikanske paradokset

Lørdag 12. november kl. 13:30, Hammerfest bibliotek

Hilde Restad kommer til Hammerfest bibliotek og skal snakke om sin nye bok «Det amerikanske paradokset, Politikk, samfunn, historie» som nettopp kom ut. Hun er selv fra Hammerfestområdet og vi ønsker henne velkommen for å lansere sin nye bok.

Det blir mulig å kjøpe boken på arrangementet.