Uke 46 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 21.11.21

Pedagogisk leder til barnehage

Akkarfjord oppvekstsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Christine Witt, M 417 58 682

Fagsykepleier

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11 / M 905 08 302

Renholdere

Renholdstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Leif-Bjarne Sørgård, T 78 40 29 75 / M 414 19 968

Virksomhetsleder

Skaidiveien omsorgsbolig
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

Fagarbeider/assistent

Fjordtun skole og SFO
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, M 415 19 619

Helsefagarbeider

Stormtunet omsorgsbolig 1,3,5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Søknadsfrist 28.11.21

Psykolog

Helse og omsorg, fagstab
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

Helsefagarbeider

Stormtunet 2 omsorgsboliger
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist løpende

Sykepleiere

Helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Formannskapet har møte 25.11.21 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Massevaksinering dose 3 for aldersgruppe 65+

For å øke immuniteten i befolkningen nå som vi har et høyt smittetrykk i kommunen, vil vi gjennomføre massevaksinering med oppfriskningsdose («booster») dose 3 for de som er 65 år og over. Massevaksineringen vil finne sted i flerbrukshallen i Hammerfesthallen mandag 22. og tirsdag 23. november 2021. Alle som er 65 år og eldre kan bestille seg time for vaksinering på helsenorge.no eller ved å sende SMS til vaksinetelefonen: «Ja» + navn og fødselsdato til 455 10 215.

Koronavaksinering

Vi har drop-in-vaksinering for dose 1 og dose 2 på AKS på følgende datoer:

  • Torsdag 18. november, kl. 09:00 – 15:00.
  • Torsdag 25. november, kl. 09:00 – 15:00.
  • Torsdag 2. desember, kl. 09:00 – 15:00.
  • Torsdag 9. desember, kl. 09:00 – 15:00.
  • Torsdag 16. desember, kl. 09:00 – 15:00.
  • Torsdag 6. januar, kl. 09:00 – 15:00.

Snøskuterløyper

I kommunestyret 28.oktober ble fastsetting av snøskuterløyper og endring av forskrift om skuterløype i tidligere Hammerfest kommune vedtatt. Eksisterende forskrift for tidligere Hammerfest kommune ble opphevet i juni 2021. Oversikt over skuterløypen finnes på hjemmesiden til Hammerfest kommune.

Kommunestyrets vedtak:

  • Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret «Forskrift om kommunal løypenett for snøskuter, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark». Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg hvor det fremgår hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av forskriften, og hvilken betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv. Kommunestyret opphever «Forskrift om snøscooterløyper, Hammerfest, Finnmark" Kommunestyret opphever av «Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Kvalsund, Finnmark.»
  • Løype 20 med avstikkere til Risvåg og Kultfjellvannet i forskrifter og snøskuterløypekart tas inn. Begrunnelse at RBD 20 har rein på ulovlig vinterbeite på Kvaløya, og innspill fra RBD 20 tas ikke tilfølge.

Hammerfest poesifestival

Søndag 21. november kl. 18:00, kaféområdet
For fjerde gang arrangerer vi poesifest med noen av landets dyktigste forfattere på programmet. Hør Kjersti Bjørkmo, Alexander Bertin Øyhovden, Ingvild Lothe og Karoline Brændjord lese fra sine egne diktsamlinger. Husk forhåndspåmelding til Opp fra skrivebordsskuffen. Bibliotekbaren åpner kl. 17:00. Gratis inngang.

HT: Det e hardt å være B**ch

Lørdag 20. november, kl. 18:00, Ole Olsen salen
I dette eventyret fra virkeligheten møter vi ei jente som vokser opp med store drømmer. Etter hvert blir drømmene oppfylt, men hun søker seg stadig videre. Gjennom egne tekster og til musikk av Svein Gundersen leder Iren Reppen og bandet hennes publikum gjennom erfaringer og ambisjoner, håp og et brennende ønske om å være god nok.

Lyd i mørketid: Inger Nordvik

Torsdag 25. november, kl. 19:00, Frityren
Tradisjonen tro stiller Scene Nord med orkester, når vi ønsker hjertelig velkommen til Lyd i mørketid, denne gangen med den spennende Inger Nordvik i front. Ved inngangen til mørketiden byr Scene Nord hvert år på en magisk konsertopplevelse. Lyd i mørketid har blitt et kjent og kjært arrangement for finnmarkspublikummet, og turnéen har gått for fulle hus siden 2005.

Billetter kjøpes på biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.

Novemberkveld

Lørdag 27. november kl. 18:00
Kulturskolens lærere inviterer til Novemberkveld – en konsert for hele familien.

Jul i Strandgata

Torsdag 16. og fredag 17. desember kl. 18
Endelig kan vi invitere til Jul i Strandgata!