Uke 46 - 2023

Kunngjøringer og arrangementer

Kunngjøringer 

KUNNGJØRINGER

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 20.11.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Ungdomsrådet har møte 20.11.23 kl. 10:30 i kommunestyresalen på Kvalsund kommunehus.
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har møte 20.11.23 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling (NMU) har møte 21.11.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Eldrerådet har møte 21.11.23 kl. 13:30 i kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 22.11.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
  • Administrasjonsutvalget/Formannskapet har møte 23.11.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.

 

Saksdokumentene er tilgjengelig til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.