Uke 48 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 12.12.21

Kulturskolelærere – i treblås- og messinginstrumenter

Kulturskolen
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075

Søknadsfrist løpende

Sykepleiere

Helse og omsorg
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 09.12.21 kl. 09:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Kvalsund kommunehus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag SA, Arnulf Larssen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum.

Koronavaksinering

Vi har drop-in-vaksinering og timebestilling for dose 1, dose 2 og dose 3/booster-dose på AKS på følgende datoer:

  • Torsdag 2. desember, kl. 09:00 – 15:00.
  • Torsdag 9. desember, kl. 09:00 – 15:00.
  • Torsdag 16. desember, kl. 09:00 – 15:00.

Varsel om plan ut på høring – Hovedplan vann og avløp 2021-2029

Hovedplanen tar for seg hele den nye kommunen. Høringsutkast til ny plan ligger ute på høring i 6 uker for innspill og kommentarer før den skal til politisk behandling i kommunestyret. Innspill til planen sendes til Hammerfest Kommune, v/prosjektavdelingen Postboks 1224, 9616 Hammerfest, eventuelt på e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no, Innen 6.januar 2022.

Spørsmål kan rettes til:
Michelle Adamsen, Michelle.Adamsen@hammerfest.kommune.no
Espen Salomonsen, Espen.Salomonsen@hammerfest.kommune.no

Berørte parter blir varslet i særskilt brev.

Litterært pusterom

Torsdag 2. desember kl. 13:00 – 14:30, lesesalen
Sesongavslutning på vår annerledes lesesirkel. Gamle og nye deltakere ønskes velkommen. Ingen forhåndslesing er nødvendig. Det er bare å møte opp.

Jul i Strandgata

Torsdag 16. og fredag 17. desember kl. 18:00
Endelig kan vi invitere til Jul i Strandgata!