Uke 48 - 2023

Kunngjøringer 

Kunngjøringer 

KUNNGJØRINGER

Politiske møter

  • Mandag 04.12.23: Klagenemda har møte i kommunestyresalen kl. 09:00 -10:30
  • Tirsdag 05.12.23: Hovedutvalget for næring-,miljø og utvikling (NMU) har møte i kommunestyresalen kl. 09:00 - 13:00
  • Torsdag 07.12.23: Kommunestyret har møte i kommunestyresalen kl. 09:00 - 15:00

 

Saksdokumentene er tilgjengelig til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.