Uke 5 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 08.02.21

Husøkonom

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Stine A. Bjørkly, M 976 83 099

Sykepleiere

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, M 480 94 062/ virksomhetsleder Stine A. Bjørkly, M 976 83 099

Vernepleiere/Miljøterapeuter

Stormtunet 2 omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida K. Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist 15.02.21

Fagarbeidere

Stormtunet 2 – omsorgsbolig
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida K. Gebhardt Blix, M 948 32 889

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 04.02.21 kl. 09:00, kommunestyresalen på Hammerfest rådhus.
  • Det arrangeres møte om samfunnsutvikling og ny lufthavn på Grøtnes fredag 05.02.21 kl. 13:00 – 14:00 i kommunestyresalen og via kommune-TV-streaming.
  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven har møte mandag 08.02.21 kl. 12:00, kommunestyresalen.
  • Møtet i klagenemnda mandag 08.02.21 er avlyst.

Saksdokumentene til arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene til kommunestyret er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret, Akkarfjord forbrukerlag, Arnulf Larsen AS i Hønseby og på kommunens hjemmeside.

Tilskudd til frivillige lag og foreninger 2021


Søknadsfrist: 15. mars 2021

Hammerfest kommune har følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle grupper og andre/private som driver utadrettet og aktivitetsfremmede kulturarbeid:

  • Grunntilskudd
  • Aktivitets-/prosjekttilskudd
  • Tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg/anlegg og til utstyr
  • Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene (frist 20. mai – ingen skjema)

Aktiviteter, tiltak og prosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, unge, innvandrere, flyktninger og eldre blir prioritert. NB! For idrettslag og foreninger er søknadsfristen 15. mai.
Veiledning: fagansvarlig kultur Grethe Johannessen, T 78 40 28 02/ grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no eller virksomhetsleder Park, Idrett og Friluftsliv Reidar Næss, T 78 40 20 84/ M 468 61 276/ reidar.naess@hammerfest.kommune.no

Retningslinjer or digitale søknadsskjemaer for de forskjellige tilskuddsordningene finnes på kommunens hjemmeside www.hammerfest.kommune.no. Ved behov for papirskjema, ta kontakt med servicekontoret i Kvalsund eller Hammerfest. Papirskjema sendes Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Litterært pusterom

Torsdag 4. februar kl. 17:30

Bli med på en annerledes lesesirkel. Ingen forhåndslesing, bare oppmøte. Smittevernregler følges.

Arrangementer på biblioteket er gratis og åpen for alle.