Uke 50 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 13.12.2020

Fagsykepleier

Intermediæravdelingen, Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462/ konstituert avdelingsleder Jens Nylund, T 78 40 23 75/ M 484 76 758

Helsefagarbeidere

Kvalsund sykehjem og hjemmetjeneste
Kontaktperson: virksomhetsleder Dursun Akcakaya, M 906 86 011

Sykepleiere

Kvalsund sykehjem og hjemmetjeneste
Kontaktperson: virksomhetsleder Dursun Akcakaya, M 906 86 011

Søknadsfrist 03.01.2021

Boligveileder

Bolig og eiendom
Kontaktperson: virksomhetsleder Andreas Veum Gamst, M 959 47 631

Virksomhetsleder

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558/nestleder Turid Pedersen, M 456 35 414

Virksomhetsleder

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558/ nestleder Turid Pedersen, M 456 35 414

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 10.12.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Kommunestyret har møte tirsdag 15.12.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Formannskapet har ekstraordinært møte mandag 14.12.20 kl. 10:00, kommunestyresalen.
  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven har e-postmøte mandag 14.12.20.
  • Møtet i klagenemnda 14.12.20 er avlyst.

Saksdokumentene til kommunestyret er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret, Akkarfjord forbrukerlag, Arnulf Larsen AS i Hønseby og på kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene til formannskapet og arbeidsutvalget for behandling av motorferdselloven er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Møtene er åpne for publikum, med unntak av e-postmøtet i arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven.

Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR)

Hammerfest kommune v/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur har i medhold av Matrikkelloven § 21 og Stadnamnlova vedtatt, i møte 23.11.20, skrivemåten på en rekke adressenavn i Kvalsund. I tillegg er det to nye adressenavn i Stallogaro; Vannverksveien og Gullibuveien. Kirkevegen har endret navn til Kirkebakken. Sted Kokelv. Oversikt over alle adressenavn finnes på kommunens hjemmesider. Lokale organisasjoner med tilknytning til stedsnavnene og offentlige organ har klagerett. Frist for eventuell klage er 24.12.20. Kontaktperson: rådgiver Gerd Hagen, gerd.hagen@hammerfest.kommune.no