Uke 50 - 2023

Kunngjøringer 

Kunngjøringer 

KUNNGJØRINGER

Næringstomt til fiskerirelatert næringsvirksomhet

Hammerfest kommune har et område regulert til næringsvirksomhet, ledig for tildeling til næringsaktører i Klubbukt. Området er opparbeidet med veg. 

Søknadsfrist 31.12.2023

Mer informasjon finner du på vår hjemmeside, Næringstomt til fiskerirelatert næringsvirksomhet - Hammerfest kommune.