Uke 7 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 19.02.22

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Rektor

Kokelv oppvekstsenter
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist 20.02.22

Helsefagarbeidere

Kirkeparken omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51 / M 406 38 462

Søknadsfrist 25.02.22

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Søknadsfrist 27.02.22

Aktivitetsansvarlig – engasjement

Montenegro Bo- og lavterskelsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Ingunn Mathisen, M 957 34 116

Barnevernskonsulent

Barnevernet
Kontaktperson: barnevernleder Bodil Negård, M 948 98 505 / stedfortreder Anne Merete Netland, T 78 40 23 95

Fagarbeidere

Byggdrift
Kontaktperson: virksomhetsleder Pål Karlstad, M 456 17 405

Helsefagarbeider

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, T 78 40 29 63 / M 948 32 889

Kulturskolelærer i messinginstrumenter – vikariat

Kulturskolen
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075 / eirihn.keuer@hammerfest.kommune.no

Sykepleier

Kirkeparken, Dagavdelingen
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51 / M 406 38 462

Søknadsfrist 28.02.22

Miljøterapeuter 

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Virksomhetsleder

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515, eller fagansvarlig for hjemmebaserte tjenester Anna Kristina Hansen, M 951 57 625

Søknadsfrist 07.03.22

Sosialkurator

NAV Hammerfest-Måsøy
Kontaktperson: avdelingsleder Anne Lise Gaski, M 459 15 739

Søknadsfrist løpende

Lærere - Hammerfestskolen

Hammerfest Kommune
Kontaktperson: fagansvarlig Christer Ringheim, M 952 56 975

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Tilskudd til frivillige lag og foreninger

Søknadsfrist: 15. mars
Søknadsfrist idrettslag: 15. mai

Hammerfest kommune har følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle grupper og andre/ private som driver utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid:

  • Grunntilskudd
  • Aktivitets-/ prosjekttilskudd
  • Tilskudd til drift/ mindre investeringer i bygg/ anlegg og til utstyr
  • Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene (frist 20. mai – ingen skjema)

Aktiviteter, tiltak og prosjekter som retter seg mot/ eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, unge, innvandrere, flyktninger og eldre blir prioritert.

For veiledning, kontakt fagansvarlig kultur Grethe Johannessen, T 78 40 28 02 / grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no / virksomhetsleder Park, Idrett og Friluftsliv Reidar Næss, M 468 61 276 / reidar.naess@hammerfest.kommune.no.

Ved behov for papirskjema, ta kontakt med Servicekontoret i Kvalsund eller Hammerfest. Papirskjema sendes:

Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Koronavaksinering

Koronavaksinering foregår på vaksinesenteret i Salsgata 16 (inngang fra Mellomgata).
Vi har følgende vaksinasjonsdager i uke 7:

  • Torsdag 17. februar, kl. 08:30 – 15:00

Pest og plage - foredrag

Torsdag 16. februar, kl. 18:00
Forfatter Anders Totland forteller om verdens verste pandemier.

Snurr film

Lørdag 19. februar, kl. 12:00
Annenhver lørdag i vinter/vår viser vi film for barn på lesesalen. Denne lørdagen kan dere se en film om noen små, lodne smulringformede dyr. Filmen passer for alle og varer i 80 min.