Uke 7- 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 21.02.23

Servicemedarbeider

Håja barnehage
Kontaktperson: virksomhetsleder Anita Arnesen, T 78 40 28 78/ M 900 82 635

Søknadsfrist 22.02.23

Konsulent – Kommunedirektørens stab
Sentraladministrasjon
Kontaktperson: assisterende kommunedirektør Christer Ringheim, M 952 56 975

Sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider ...

Utsikten spesialsykehjem og bosenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Østmo Charani, M 414 52 006 / T 78 40 27 96

Søknadsfrist 26.02.23

Kommunepsykolog

Oppvekst og kultur
Kontaktperson: nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, T 78 40 28 27 / M 456 35 414

Lærere

Hammerfestskolen/Kvalsund skole
Kontaktperson: konstituert rektor Harald Bredesen, M 416 29 898 eller nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 456 35 414

Miljøarbeidere

Montenegro Bo- og lavterskelsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Ingunn Mathisen, M 957 94 116

Miljøterapeuter

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Økonomisk rådgiver

Bolig og eiendom
Kontaktperson: virksomhetsleder Andreas Veum Gamst, M 959 47 631

Rektor

Kvalsund skole
Kontaktperson: nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 456 35 414

SFO-leder

Reindalen skole
Kontaktperson: rektor Ingvild Aase, M 471 73 725

Søknadsfrist 05.03.23

Kulturskolelærer - piano

Kulturskolen
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075 eller epost: eirihn.keuer@hammerfest.kommune.no

Pedagogisk leder/Barnehagelærer

Hammerfestbarnehagene – Kvalsund barnehage
Kontaktperson: virksomhetsleder Una Charlotte Øien, M 994 33 414

Psykiatrisk sykepleier

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet på M 992 03 793 eller stedfortreder Mona Dalsbø på M 982 24 856

Søknadsfrist 12.03.23

Virksomhetsleder

Legetjenesten
Kontaktperson: 
Stina Løkke T 78 40 25 13 eller M 913 70 515

Søknadsfrist 02.04.23

Undervisningsinspektør

Breilia skole
Kontaktperson: rektor Anne Karin Østensen, M 997 40 414

Søknadsfrist 10.04.23

Sommerjobb: 15-18 år

Hammerfest kommune
Kontaktperson:  
postmottak@hammerfest.kommune.no - skriv "Sommerjobb ungdom 15 til 18 år" i emnefeltet

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 456 35 414

 

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket 1. mars

Søknadsfristen for hovedopptak i Hammerfestbarnehagene er 1. mars.
Barn som fyller ett år innen 1. desember har krav på barnehageplass dersom det søkes innen søknadsfristen.

Se vår hjemmeside for mer informasjon, hammerfest.kommune.no.

Tilskudd til frivillige lag og foreninger 2023 – Frist 15. mars

Hammerfest kommune har følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle grupper og andre/private som driver utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid:

Grunntilskudd
Aktivitets-/prosjekttilskudd
Tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg/anlegg og til utstyr
Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene (frist 20. mai – ingen skjema)

Aktiviteter, tiltak og prosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, unge, innvandrere, flyktninger og eldre blir prioritert.

NB! For idrettslag og -foreninger er søknadsfristen 15. mai.

Veiledning: fagansvarlig kultur, tlf. 78 40 28 02, grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no  / virksomhetsleder Park, Idrett og Friluftsliv, tlf. 468 61 276 / 78 40 20 84, reidar.naess@hammerfest.kommune.no

Retningslinjer og nye digitale søknadsskjema for de forskjellige tilskuddsordningene finnes på kommunens hjemmeside www.hammerfest.kommune.no. 

Forfattersamtale - Vår vei ut

16. februar kl. 18:00. Hammerfest bibliotek

Biblioteket ønsker velkommen til forfattersamtale om boka Vår vei ut av Kari og Selma Løvendahl Mogstad.

Her forteller de om deres vei til å bli frisk fra spiseforstyrrelser. Kari har tidligere gitt ut boka Kroppsklemma, og den nye boka er en bok som omhandler da hennes egen datter fikk spiseforstyrrelser. I tillegg til å være samfunnsdebattant og mor er hun også lege.

Det vil bli åpnet med en forfattersamtale mellom en av bibliotekansatte og forfatterne før vi åpner for spørsmål fra publikum.

Det er et tema som er relevant for de aller fleste, både ungdom og voksne.

Hjertelig velkommen!

Markering av Morsmålsdagen på Hammerfest bibliotek

21. februar kl. 12:00. Hammerfest bibliotek

Tirsdag er det Morsmålsdagen, og i den forbindelse får vi på biblioteket besøk av elver fra voksenopplæringen som skal lese og synge på sine egne morsmål. Arrangementet begynner klokka 12.00 i kafeområdet.

 Vi ønsker alle som ønsker velkommen til å komme å høre på.