Uke 8 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 28.02.21

Miljøarbeider

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 992 03 793/ stedfortreder Mona Dalsbø, M 982 24 856

Sykepleier

Kokelv bosenter og hjemmetjeneste
Kontaktperson: virksomhetsleder Birgit Snellman, M 905 40 034

Søknadsfrist 01.03.21

Sosialpedagogisk ansvarlig/lærer

Baksalen skole
Kontaktperson: rektor Anita Olsen, M 480 26 895

Søknadsfrist 07.03.21

Helsesekretær

Skarven legesenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07/ M 402 45 005

Søknadsfrist 08.03.21

ALIS-næring

Bryggen legesenter
Kontaktperson: fastlege og spesialist i allmenn medisin Kaj M. Wold, T 78 40 24 55/ virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07/ M 402 45 005

Søknadsfrist 09.03.21

Vernepleier/miljøterapeut

Stormtunet omsorgsboliger 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida K. Gebhardt Blix, M 948 32 889

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 04.03.21 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Det arrangeres spørretime for innbyggere i kommunestyremøtet torsdag 04.03.21 fra kl. 09:00 – 09:30. Informasjon om praktisk gjennomføring publiseres på kommunens hjemmeside og facebookside.

Saksdokumentene til kommunestyret er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret, Akkarfjord forbrukerlag, Arnulf Larsen AS i Hønseby og på kommunens hjemmeside.

Eiendomsskattelister 2021

I medhold av eiendomsskatteloven § 15 legges skattelister ut til offentlig gjennomsyn før 1. mars på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Kvalsund kommunehus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, nærbutikken i Kokelv, og kommunens hjemmeside www.hammerfest.kommune.no. Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av eiendommens adresse, gnr/bnr/fnr/snr, skattetaksten (for boliger med formuesgrunnlag er red. faktor 0,70 inkludert i taksten), skattesats, bunnfradrag (gjelder boliger og fritidsbygg), og utregnet eiendomsskatt. Eiendommer med fritak for eiendomsskatt er ført på egen liste. Alle skattytere er tilsendt informasjon som gjelder den enkeltes eiendom. Den viser hvordan skatten er beregnet samt muligheten for å klage.