Uke 8 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 25.02.22

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Søknadsfrist 27.02.22

Aktivitetsansvarlig – engasjement

Montenegro Bo- og lavterskelsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Ingunn Mathisen, M 957 34 116

Barnevernskonsulent

Barnevernet
Kontaktperson: barnevernleder Bodil Negård, M 948 98 505/ stedfortreder Anne Merete Netland, T 78 40 23 95

Fagarbeidere

Byggdrift
Kontaktperson: virksomhetsleder Pål Karlstad, M 456 17 405

Helsefagarbeider

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, T 78 40 29 63/ M 948 32 889

Kulturskolelærer i messinginstrumenter – vikariat

Kulturskolen
Kontaktperson: virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075/ eirihn.keuer@hammerfest.kommune.no

Sykepleier

Kirkeparken, Dagavdelingen
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Søknadsfrist 28.02.22

Miljøterapeuter 

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Virksomhetsleder

Hjemmetjenesten
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515, eller fagansvarlig for hjemmebaserte tjenester Anna Kristina Hansen, M 951 57 625

Søknadsfrist 03.03.22

Pleiemedarbeider til helgestilling

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist 07.03.22

Sosialkurator

NAV Hammerfest-Måsøy
Kontaktperson: avdelingsleder Anne Lise Gaski, M 459 15 739

Søknadsfrist 09.03.22

Bibliotekar

Hammerfest bibliotek
Kontaktperson: virksomhetsleder Nanna Jensen, M 952 48 312

Søknadsfrist 13.03.22

Frisklivsmedarbeider

Ergo- og fysioterapitjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Håkon Haugum, M 414 29 861

Vernepleiere

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Søknadsfrist løpende

Lærere - Hammerfestskolen

Hammerfest Kommune
Kontaktperson: fagansvarlig Christer Ringheim, M 952 56 975

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

 • Kommunestyret har møte 3. mars klokken 09:00 i kommunestyresalen på rådhuset i Hammerfest

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – Servicekontoret, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag SA, Arnulf Larssen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum.

Tilskudd til frivillige lag og foreninger

Søknadsfrist: 15. mars

Søknadsfrist idrettslag: 15. mai

Hammerfest kommune har følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle grupper og andre/ private som driver utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid:

 • Grunntilskudd
 • Aktivitets-/ prosjekttilskudd
 • Tilskudd til drift/ mindre investeringer i bygg/ anlegg og til utstyr
 • Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene (frist 20. mai – ingen skjema)

Aktiviteter, tiltak og prosjekter som retter seg mot/ eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, unge, innvandrere, flyktninger og eldre blir prioritert.

For veiledning, kontakt fagansvarlig kultur Grethe Johannessen, T 78 40 28 02/ grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no/ virksomhetsleder Park, Idrett og Friluftsliv Reidar Næss, M 468 61 276/ reidar.naess@hammerfest.kommune.no.

Ved behov for papirskjema, ta kontakt med Servicekontoret i Kvalsund eller Hammerfest. Papirskjema sendes:

Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Koronavaksinering

Det vil ikke foregå vaksinering i uke 8 på grunn av vinterferie. Neste planlagte vaksinasjonsdag er:

 • 3. mars

Eiendomsskattelister 2022

I medhold av eiendomsskatteloven § 15 legges skattelister ut til offentlig gjennomsyn før 1. mars på følgende steder:

 • Servicekontoret på rådhuset i Hammerfest
 • Servicekontoret på kommunehuset i Kvalsund
 • Hammerfest bibliotek
 • Nærbutikken i Kokelv

Listene publiseres også på kommunens hjemmesider.

Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av:

 • Eiendommens adresse
 • Gnr. / bnr. / fnr. / snr.
 • Skattetaksten (for boliger med formuesgrunnlag er red.faktor 0,70 inkl. i taksten)
 • Bunnfradrag (gjelder boliger og fritidsbygg)
 • Utregnet eiendomsskatt

Eiendommer med fritak for eiendomsskatt er ført på egen liste.

Alle skatteytere er tilsendt informasjon som gjelder den enkeltes eiendom. Den viser hvordan skatten er beregnet samt muligheten for å klage.