Uke 8- 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 22.02.2023

Konsulent – Kommunedirektørens stab

Sentraladministrasjon
Kontaktperson: assisterende kommunedirektør Christer Ringheim, M 952 56 975

Sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider …

Utsikten spesialsykehjem og bosenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Østmo Charani, T 78 40 27 96 / M 414 52 006

Søknadsfrist 26.02.2023

Kommunepsykolog

Oppvekst og kultur
Kontaktperson: nestleder for oppvekst og kultur Turid Pedersen, T 78 40 28 27/ M 456 35 414

Miljøarbeidere

Montenegro Bo- og lavterskelsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Ingunn Mathisen, M 957 94 116

Miljøterapeuter

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Servicemedarbeider

Rypefjord sykehjem/Utsikten spesialsykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Stine Bjørkly, M 976 83 099 eller virksomhetsleder Siv Østmo Charani, M 414 52 006

Søknadsfrist 12.03.2023

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene

Saksbehandler/veileder

NAV Hammerfest-Måsøy
Kontaktperson: Avdelingsleder Anne Lise Gaski M 459 15 739 og NAV leder Ingvild Haugli Endresen M 917 17 491

Søknadsfrist 10.04.2023

Sommerjobb: 15-18 år

Hammerfest kommune
Finn søknadsskjema her

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder for oppvekst og kultur Turid Pedersen, T 78 40 28 27/ M 456 35 414

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest Kommune
Finn riktig kontaktperson

 

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

 • Kommunestyret har møte 02.03.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er tilgjengelig til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside og Arnulf Larssen AS i Hønseby. Møtet er åpent for publikum.

Melding om vedtak i navnesak 2021/535 – Selkopp - Sealgohppi i Hammerfest kommune

Statens kartverk har med hjemmel i lov om stadnamn § 7 tredje ledd gjort vedtak om skrivemåten av fjorten stedsnavn i Hammerfest kommune fordelt på fem naturnavn og ni bruksnavn.

Naturnavnene er: Selkopp (Strand i sjø), Sealgohppi (Strand i sjø), Selkoppklubben (Nes i sjø), Birjjábávti (Berg) og Birjjáluovta (Vik i sjø).

Melding om vedtak som gjelder skrivemåten av bruksnavn sendes direkte til brukseier.

Mer informasjon om kartverkets vedtak finnes på kommunens hjemmeside.

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av offentlig organ, eier eller fester samt lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn.

En eventuell klage skal grunngis.

Klage sendes til Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller til post@kartverket.no med kopi til postmottak@hammerfest.kommune.no.

Frist for klage er 2. mars 2023.

Fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket 1. mars

Søknadsfristen for hovedopptak i Hammerfestbarnehagene er 1. mars.
Barn som fyller ett år innen 1. desember har krav på barnehageplass dersom det søkes innen søknadsfristen.

Eindomsskattelister 2023

I medhold av eiendomsskatteloven § 15 legges skattelister ut til offentlig gjennomsyn før 1. mars på

 • Servicekontoret på rådhuset i Hammerfest
 • Servicekontoret på kommunehuset i Kvalsund
 • Hammerfest bibliotek
 • Nærbutikken i Kokelv

  Listene publiseres også på kommunens  hjemmesider:  www.hammerfest.kommune.no.

Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av:

 • Eiendommens adresse
 • Gnr bnr fnr snr
 • Skattetaksten (for boliger med formuesgrunnlag er red.faktor 0,70 inkl. i taksten)
 • Skattesats
 • Bunnfradrag (gjelder boliger og fritidsbygg)
 • Utregnet eiendomsskatt

Eiendommer med fritak for eiendomsskatt er ført på egen liste.

Alle skattytere er tilsendt informasjon som gjelder den enkeltes eiendom.  Den viser hvordan skatten er beregnet samt muligheten for å klage.     

Påskemarked

Gjenreisningsmuseet, 25.-26. mars, kl. 10-14.

De som vil selge hjemmelagde ting kan melde seg til Yenith.Cervera@gjenreisningsmuseet.no/ tlf. 78 40 29 40
Frist: 20. mars.

Har du lyst på sommerjobb og er mellom 15 til 18 år?

Hammerfest kommune har sommerjobber til omtrent 40 ungdommer i alderen 15 til 18 år i 2023. Du kan få jobb i barnehage, eldreomsorg, park og idrett og kjøkkentjenesten.

Dette krever vi av deg som søker sommerjobb

 • Du må ha bostedsadresse i Hammerfest kommune
 • Du må være mellom 15 og 18 år
 • Du må møte presis og holde avtaler
 • Du må kunne jobbe sammenhengende i 4 uker

Vi prioriterer deg som ikke tidligere har hatt sommerjobb i Hammerfest kommune. 
Hvis vi ikke kan tilby deg jobb der du helst vil, vil du få mulighet til å velge en annen jobb.

Dette tilbyr vi

 • Lærerike og meningsfulle sommerjobber
 • Variert arbeid 

Lønn og betingelser for sommerjobbene er bestemt i lover, reglementer og avtaler. Du får nærmere informasjon om dette hvis du får tilbud om jobb.

Du sender søknaden via Jobbnorge.no for stillingen «Har du lyst på sommerjobb og er mellom 15 til 18 år?»