🦌Reinvarsling

Her kan du varsle om rein som er kommet innenfor reingjerdet.
Varselet blir sendt til reindrifta som en informasjon de kan bruke for å drive tilsyn med sine dyr.

Det blir ikke sendt tilbakemelding på varslene.

Artikkelliste