🦌Reinvarsling

Her kan du varsle om rein som er kommet innenfor reingjerdet. Varselet blir sendt til reindrifta og til kommunen.