10 år siden terrorangrepet 22. juli 2011

22. juli 2021 er det 10 år siden terrorangrepet i Oslo sentrum og på Utøya.

Kirkeklokkene vil ringe over hele landet kl. 12:00.
I Hammerfest vil det være prest eller diakon til stede i kirken mellom kl. 12:00 og 13:00.

Det blir en en egen markering i forbindelse med det første kommunestyremøtet etter sommeren, torsdag 23. september. Her vil det bli taler fra overlevende, kulturelle innslag og tale fra ordfører. Arrangementet vil foregå utenfor rådhuset og vil bli strømmet slik at det blir tilgjengelig for alle.

Hvis du er berørt av hendelsene 22. juli og trenger noen å snakke med: