17. mai-arrangementer 2023

Lag og foreninger inviteres til å søke om å få arrangere 17. mai på de forskjellige tettstedene i Hammerfest kommune. Kommunalt tilskudd blir gitt til arrangørene.
Søknad skal leveres på digitalt søknadsskjema med tittel «17.mai-arrangør - søknad». Skjemaet finnes på kommunens hjemmeside. 

Åpne søknadsskjema for 17. mai-arrangør!
 

Søknadsfrist: 5. februar 2023