Avslutning av teststasjonen

Teststasjonen i Salsgata 16 stenger. Siste åpningsdag er 30. juni 2022.

Departementet har vurdert at fra og med fredag 1. juli er det ikke lengre grunnlag for å be kommunene om å tilby testing hvor formålet er å oppfylle dokumentasjonskrav i forbindelse med reiser. Det følger også av beslutningene at lov- og regelverk som ga unntak ved henvisning fra lege utgår, og denne gruppen vil heller ikke lengre ha krav på å teste seg ved kommunal teststasjon.

Etter departementets vurdering avsluttes aktiviteten på teststasjonen i Hammerfest, og den vil være stengt fra og med 1. juli 2022

Dersom du blir syk er det viktigste rådet å holde deg hjemme til du føler deg bedre, og å unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syk.