Barn i Hammerfest som har uteblitt fra skole og barnehage

Det har vært en del mediaoppmerksomhet den siste tiden om barn i Hammerfest som har uteblitt fra barnehage og skolegang.

Klikk for stort bildeFaksimile fra avisa Hammerfestingen 4. desember 2019Vi har i de siste årene sett at en rekke barn flytter ut av kommunen og ut av landet av forskjellige årsaker. Det er ikke ulovlig for foreldre å velge å flytte, også til utlandet, men når barn ikke møter til skolegang der de er registrert som hjemmeboende, er det et brudd på opplæringsloven.

I fjor vinter så vi at vi hadde 33 barn som er registret som bosatt i Hammerfest kommune, men som ikke oppholder seg her, og dermed ikke har møtt til skole eller barnehage som forventet. 

Dette dreier seg om norske statsborgere, og nesten alle barna er født i Norge. Samtlige har somalisk bakgrunn, og det dreier seg om forholdsvis få familier. Familiene har vært i Norge i flere år, og foreldrene har fullført introduksjonsprogrammet for flyktninger. 

Aftenposten skrev om dette i august 2018 og beskrev dette som et nasjonalt problem der tilsammen over tusen barn ikke har møtt til skolestart. 

Norske barn registrert bosatt i Norge har en soleklar rett og plikt til skolegang, og vi ser at dette er et problem vi ikke har lykkes i å forebygge. Vi har nå satt i gang tiltak for å bedre situasjonen: Vi har etablert et tverrfaglig forum som skal bidra til bedre samarbeid og samhandling mellom de ulike kommunale virksomhetene som er involvert, vi har fått bedre systemer for rapportering fra skoler og barnehager. Vi har også etablert en somalisk kvinneforening, og innvandringstjenesten driver oppsøkende virksomhet i risikogruppen.