Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler er organisert på gult nivå fra mandag 14. juni.

Det er i dag besluttet at barnehagene og skolene skal gå fra rødt til gult nivå i trafikklysmodellen til Utdanningsdirektoratet (UDIR). Det betyr at barnehagene og skolene vil ha vanlig åpningstid fra mandag 14. juni

 Gult nivå:

  • Ingen syke skal møte i skole eller barnehager
  • God hygiene
  • Hele avdelinger/klasser regnes som en kohort
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter