Barneverntjenesten søker støttekontakt og besøkshjem

Barneverntjenesten i Hammerfest kommune søker etter deg eller dere som kan være støttekontakt eller besøkshjem for barn som trenger hjelp til å få en god og annerledes hverdag. 

En støttekontakt

En støttekontakt er et medmenneske som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter bidrar til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike situasjoner og styrke troen på seg selv.

Det ordinære støttekontakttiltaket er "en til en", altså en støttekontakt per barn. Måler for de fleste støttekontakttiltak er:

  • samhandling med andre, jevnaldrende eller voksne
  • deltakelse i positive aktiviteter
  • etablering i organisert lag eller forening

Barneverntjenesten ønsker å rekruttere støttekontakter til sin virksomhet. Særlig er det mangel på mannlige støttekontakter. Vårt ønskemål er å ha en bred sammensatt bank med forskjellige personer som kan tenke seg et oppdrag som støttekontakt.

Et besøkshjem

Et besøkshjem er en voksen, et par eller en familie som gir av sin tid til et barn med behov for mer voksenkontakt og relasjoner med flere enn sin kjernefamilie. Vi forventer ikke annen og mer særskilt aktivitet enn det familien holder på med til vanlig. 

Besøkshjemmet bør ha overskudd, kapasitet og lyst til å hjelpe trengende barn. På grunn av sikkerhet for barn og unge kreves uttømmende politiattest.

Målsettingen er å bidra til å øke barns selvfølelse, selvstendighet, mestring, samt fysisk tilstedeværelse og trygge grenser gjennom samvær. Noen ganger kan det bety å avlaste foreldre å gi dem overskudd til å mestre foreldrerollen i hverdagen.

Besøkshjemmet fungerer som en støtte for barn som trenger kontakt med et annet familiemiljø enn sitt eget, eller som er mer krevende enn det foreldrene makter av forskjellige sosiale eller psykologiske årsaker.

Hva er besøkshjemmets støtteapparat?

  • barneverntjenesten, gjennom veiledning og evaluering
  • de personene som utgjør husstanden med sine erfaringer, ressurser og omsorg m.m.
  • eventuelt besøkshjemmets eget nettverk
  • eventuelt andre instanser som barnehagen og PP-tjenesten, m. fl.

Vil du eller dere bli et besøkshjem?

Målet for et besøkshjem er ofte:

  • innlemme et annet barn i familiens liv og aktiviteter et begrenset antall dager per måned, som vil avtales med hvert enkelte par og familie
  • avlastning for foreldre

Hvis du ønsker mer informasjon, eller ønsker å være støttekontakt/besøkshjem, kan du ta kontakt med barneverntjenesten i Storgata 17.

Kontaktinfo:

Gro A. Riise
M 45 86 82 37

Camilla H. Johansen
M 93 24 64 43