Beredskapsledelsen i Hammerfest følger situasjonen med mutert virus i Sør-Norge

Beredskapsledelsen Hammerfest kommune hadde møte lørdag ettermiddag 23. januar i forbindelse med utbruddet av mutert koronavirus i Sør-Norge.

Forskjellige scenario og mulige tiltak har vært oppe til diskusjon i møtet. Ordfører og kommuneoverlegene har løpende kontakt med andre kommuner i Nord-Norge, og følger utviklingen.   

Fra førstkommende mandag av anbefaler vi at alle som kommer reisende sørfra til Hammerfest tester seg. Vi har god testkapasitet - mer info om testing i Hammerfest.  

Vi minner om viktigheten av å holde de grunnleggende smitteverntiltakene i hverdagen – hold avstand, vaske hender og holde deg hjemme om du er syk.

Koronatelefonen holder åpent søndag 24. januar kl. 16:00 - 18:00 - 484 09 779.
Beredskapsledelsen vil møtes på nytt søndag 24. januar kl. 18:00. Neste pressekonferanse mandag 25. januar kl. 10:00.