Brøyting og strøing i Hammerfest kommune

Vinteren er i anmarsj i Hammerfest, og den kan skape utfordringer på vei og fortau.

Rutiner for brøyting og strøing kommunale veier

Vei og Verksted er i full vinterdrift med alle brøytemaskiner ute. De er også ute og strør jevnlig og følger med på glatte partier og veier. Hammerfest kommune har ansvar for å brøyte kommunale veier, og i Rypefjord (Storsvingen til Bekkeli) er det Viggo Eriksen som har ansvar for brøyting og strøing på vegne av kommunen.

Vei og Verksted sine rutiner for brøyting kan du lese mer om her - Brøyting og strøing - kommunale veier.

Mer info om Vei og Verksted.

Riks- og fylkesvei

Riks- og fylkesveier er det Presis vegdrift som har ansvar for.

Er du i tvil om hva som er kommunal vei kan du sjekke kommunekart.com.

Brøytemeldinger varsles i Nabolaget

Nabolaget er vårt system for å melde inn feil, mangler og vedlikeholdssaker.

Gå til Nabolaget

Vaktelefon Vei og Verksted

Hvis det oppstår situasjoner på kveldstid eller i helger som ikke kan vente til ordinær arbeidstid kan man ringe vakttelefonen til Vei og Verksted.

Vaktelefon Vei og verksted 907 67 741

Vakttelefonen skal kun benyttes i prekære situasjoner! Man må belage seg på at det vil være vanskeligere framkommelighet til tider ved mye snøvær.

OBS! Husk refleks i vintermørket. Det kan hentes gratis på Servicekontoret.