Dalvegen i Kvalsund blir midlertidig stengt

I perioden 6. september til 17. september er det planlagt utskifting av vann- og avløpsledninger som vil medføre midlertidig stenging for kjøretøy.

Kartutstnitt - Klikk for stort bilde
Det vil fra krysset Engmovegen / Dalvegen fram til Dalvegen 32 ikke være mulig å passere med kjøretøy.

Gående vil kunne passere langs arbeidsstedet.

Det vil bli etablert midlertidig vei fra Dalvegen 32 til 36 mens arbeid pågår på dette strekket.

Ansvarlig entreprenør

Viggo Eriksen AS maskinentreprenør

T 78 41 30 40
Send e-post