Eiendomsskatt

Det er mange som ringer oss om eiendomsskatt nå, og derfor kan det være noe ventetid på telefon. 

Ved kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest i 2020, ble det gjort en del endringer i eiendomsskatten for den nye kommunen. Områder i gamle Hammerfest som ikke tidligere har hatt eiendomsskatt, har nå fått det, og det er gjort endringer i grunnlaget for og beregningene av eiendomsskatt.

Vi holder nå på å sende ut melding om takst og eiendomsskatt til alle det gjelder. I meldingen får du også informasjon om klagemuligheter og kontaktinformasjon.

Siden det er mye som er nytt, får vi naturlig nok mange henvendelser om dette. Du må derfor regne med at det er en del ventetid på telefon for tiden. Hvis du ikke får svar, er det fint om du kan prøve igjen litt senere. Vi prøver også å ringe opp igjen så mange som mulig som ikke har kommet gjennom.