Endringer i kommunal fakturering for vannforbruk og for slamtømming

I 2020 blir det noen endringer på fakturering av kommunale gebyrer for vannforbruk og for tømming av septiktanker og fettutskillere.

Faktura for stipulert vannforbruk i 2019

På grunn av kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund kommune ble vannforbruket for 2019 stipulert – altså beregnet ut fra tidligere forbruk. Vi sendte ikke ut vannmålerkort eller SMS vedørende avlesing av vannmåler.

Stipuleringen av forbruket ble gjort på grunnlag av forbruket som var i 2018. Forbruket ble fakturert på 4 termin med forfall 16.12.2019.

Klikk for stort bildeFakturering av vannforbruk

Fra 1. januar 2020 forhåndsfakturerer vi forventet forbruk for de første tre terminene. Etter avlsesning av vannmåler 31.10.2020 sernder vi faktura for faktisk forbruk på 4. termin i 2020

Klikk for stort bildeEiendommer med septiktank eller fettutskiller

Fra 1. januar 2020 får eiendommer med septiktank eller fettutskiller faktura ved tømming.

Ta kontakt hvis du har spørsmål

endringsmelding@hammerfest.kommune.no
78 40 25 47 / 78 40 25 56