Etablere jaktleir med ATV

Trenger du dispensasjon fra motorferdselloven for å etablere jaktleir med ATV?

Fire jegere i terrenget - Klikk for stort bilde Adobe Stock / Bergringfoto

Søknader behandles i møte for Hovedutvalg for næring, miljø og utvikling 31. august.

Søknadsfrist er 9. august.

Jaktfelt langt fra veg kan oppfylle kravene til dispensasjon. Eksisterende kjørespor skal benyttes.

Det er mulig å få dispensasjon for inntil to turer med ett kjøretøy eller én tur for inntil to kjøretøy per jaktlag.

Vedlagt søknad må det følge med dokumentasjon for elgjakt og det må sendes inn kart med inntegnet kjøretrasé.