Ferieavvikling i byggesaksavdelingen sommeren 2020

Det er sterkt redusert bemanning i byggesaksavdelingen i Hammerfest kommune sommeren 2020.
Vi får hjelp fra Alta kommune til oppmåling.

Pressemelding fra Hammerfest kommune


På grunn av sterkt redusert bemanning på byggesaksavdelingen sommeren 2020 ber vi publikum om å ta hensyn til følgende:

Telefon- og besøkstid

Uke 26 og 27

 • Byggesaksbehandlerne er tilgjengelig for telefoner og besøkende
  tirsdag og torsdag 09:00 –14:00 
 • Mandag, onsdag og fredag er byggesaksavdelingen stengt for besøkende og telefoner
 • Besøk og møter bør som hovedregel avtales på forhånd
 • Alle besøkende skal henvende seg på servicekontoret på rådhuset
 • Ønsker du å avtale en forhåndskonferanse ber vi om at du bestiller det her
 • Dersom det lar seg gjøre, kan møter også avholdes via Teams.
  Dette avtales med den enkelte saksbehandler. 

Uke 28 til og med uke 31

 • Avdelingen er åpen for telefonhenvendelser hele uken
 • Avdelingen er stengt for besøkende mandag og onsdag 10:00 – 15:00

Saksbehandlingstid

 • På grunn av lav bemanning må publikum påregne noe lengre saksbehandlingstid enn normalt. Dette vil gjelde hele sommerperioden fra uke 26 til og med uke 31
 • Det må også påregnes at det vil kunne ta lengre tid å få avviklet forhåndskonferanse. Ved henvendelse til byggesak@hammerfest.kommune.no vil saksbehandler kunne gi informasjon/veiledning på e-post.
 • Avdelingen vil sende ut brev om forventet saksbehandlingstid jf. Forvaltningsloven.
 • Det vil ikke være mulig å få behandlet dispensasjonssaker før 8. september 2020

Fradeling og oppmåling av eiendommer

Hammerfest kommune har inngått vertskommuneavtale med Alta kommune for oppmålingstjenester sesongen 2020. 

 • Rekvirenten og parter blir innkalt til oppmålingsforretning av saksbehandler i Alta kommune når forretningen skal finne sted.
 • Veiledning for søknad om fradeling, grensejustering, sammenføyning av eiendommer rettes til byggesak@hammerfest.kommune.no

Se veiledere for byggesak