Finnmark reursselskap gjør endringer på kommunens returpunkter!

I dag har vi skap med innkast for drikkekartong og plast.

I juni vil vi ta inn disse skapene og publikum må etter dette benytte poser for å sortere drikkekartong og plast.

Dette avfallet skal da i egen dunk, container eller molok.

Drikkekartong har man i pose med blå prikker, mens emballasjeplast har man i pose med lilla prikker. Se vedlagt illustrasjon.

Merk: Hard plast som ikke er emballasje sorteres som restavfall.

Man er fremdeles med i returkartong-lotteriet hvis man skriver navn og telefonnummer på drikkekartongen.

Heretter skal kartongen i pose med blå prikker.

Kastes den i restavfallsposen er man ikke med i trekningen.

Oversikt endring på returpunkt - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med Finnmark resursselskap ved spørsmål.

M: 48 09 66 00

E-post: postmottak@finnress.no