Folkemøter om tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Hammerfest kommune skal revidere sin tematiske kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 

Planen har som formål å planlegge å prioritere utvikling av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og andre tiltak som kan bidra til økt fysisk aktivitet og trivsel for den enkelte samt bedre kommunens folkehelse. 

Planen skal lages med stor grad av medvirkning fra kommunens innbyggere.

Lag og foreninger, folkevalgte og andre inviteres derfor til folkemøte:

  • 19. februar kl. 18:00 på Miljøbygget i Kvalsund (NB! MØTET I KVALSUND ER AVLYST GRUNNET DET PÅGÅENDE VÆRET OG RASFARE)
  • 20. februar kl. 18:00 på rådhuset i Hammerfest

I møtene vil  det være rom for å komme med forslag på, delta i debatt om, og stille spørsmål knyttet til kommunens prioriteringer for idrett og fysisk aktivitet. 

Kontakt

Reidar Næss
Virksomhetsleder
Idrett
E-post
Telefon 78 40 20 84
Mobil 46 86 12 76