Foreslå kandidater til Hammerfest kommunes kulturpris 2023

Kommunens kulturpris er på kr 30 000 og deles ut på 17. mai.

Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/eller fortjenstfull innsats.

Alle som er bosatt i kommunen kan foreslå kandidater. Forslag skal begrunnes.
Les mer om Hammerfest kommunes kulturpris.

Frist: 30. mars 

Benytt skjema «Kulturprisen – forslag til kandidater» eller send forslaget ditt til postmottak.

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post