Gravearbeid riksvei 94 sentrum og parkeringsforbud Skippergata

Det innføres parkeringsforbud i hele Skippergata i perioden 10. september kl. 09:00 til 20. september kl. 12:00. Dette er på grunn av gravearbeid i riksvei 94 som gjør at det blir omkjøring for trafikk via Skippergata.

Beboerparkering flyttes til hauen og Hauanbrua

Beboere som har behov for parkering kan ta kontakt på telefon 982 90 601. De vil få mulighet til å parkere ved kirkegårdsmuren på Nedre hauen eller ved Hauanbrua. Det er sendt ut SMS med info om parkering til beboere i Skippergata.

Gravearbeid

Det er Larsen Maskin & Transport AS som graver i forbindelse med nytt vann- og avløpsanlegg til ny boligblokk Bryggebakken nedenfor Coop Extra Bryggen.