Grunnlaget for kommunale avgifter blir oppdatert.

 En del kommunale avgifter blir beregnet ut fra antall boenheter i boliger og fritidsbygg. I forbindelse med kommunesammenslåingen henter vi informasjon om antall boenheter fra offentlige registre og oppdaterer våre systemer. Du kan derfor se endringer på din neste faktura for vann/avløp, renovasjon og eiendomsskatt.

Klikk for stort bildeSjekk fakturaen som sendes ut i midten av februar og ta kontakt hvis du får gebyr for boenheter som ikke er i bruk, eller om det er aktuelt for deg å søke bruksendring.