Hammerfest kommune har de siste ukene lukket byen for rein

De store snømengdene byr på utfordringer. Det har blitt satt opp flere kilometer med forhøyede gjerder. Byggpartner AS har sammen med kommunen gjort en innsats for å komme i mål. 

Til tross for arbeidet har det kommer rein innenfor gjerdet. Det har flere årsaker. 

Klikk for stort bildeSnøfylte ferister på Prærien.

- Noen steder har nytt snøfall gjort at det nye gjerdet ikke er høyt nok til å holde reinen ute.
- Noen steder fører brøyting av vei til at gjerder i veikanten tar skade.
- Feristene fylles med snø slik at reinen kommer inn uten problemer. 
- Noen gjerder er trampet ned av folk.
- Noen lar porter stå åpne etter bruk. 
- Noen steder er gjerdet ikke lukket godt nok.

Klikk for stort bilde På denne tiden av året er det begrenset hvor mye skader reinen kan gjøre om den kommer seg innenfor gjerdet. Gravlunden i Rypefjord er lukket for å prøve og unngå at blomster på gravsteder blir reinføde, men rein kan komme seg til de to andre kirkegårdene. Det er også viktig å forsøke og holde reinen utenfor gjerdet slik at den ikke blir vant til å være på innsiden. I så tilfelle vil de trolig gjøre større innsats for å komme seg innenfor gjerdet når sommeren kommer. 

Skal vi klare og holde reinen ute må vi alle bidra!

Vi oppfordrer publikum om å hjelpe til med å holde porter lukket. Vi ber også om at gjerdet ikke klatres på eller tråkkes ned. Stort sett finnes det en port i nærheten om man ønsker å bevege seg utenfor gjerdet. Kommunen skal fortsette med avdekking- og lukking av steder der reinen kan passere. 

Har du spørsmål, eller ønsker du og rapportere om rein innenfor gjerdet? Kontakt Servicekontoret på telefon eller e-post

Adresse

Servicekontoret

Besøksadresse

Rådhuset
Rådhusplassen 1
9600 Hammerfest

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

 

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
78 40 20 00
servicekontoret@hammerfest.kommune.no

Send melding til oss med SikkerPost