Helsefolk for folkehelse

Kommunestyret i Hammerfest har nylig vedtatt fem hovedsatsningsområder for folkehelsearbeidet i kommunen for de neste fire årene. Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg er kommunens fast ansatte samfunnsmedisinere som leder arbeidet med folkehelse i kommunen.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

 

To kvinner i turterreng - Klikk for stort bildeSonni Schumacher (t.v) og Aud Marie Tandberg

Hovedsatsningsområder for Hammerfest kommune 2020 – 2024

  • Rekreasjon, natur, fysisk aktivitet
  • Trivsel, læring, bli sett
  • Kollektivtransport
  • Trygghet
  • Det gode samfunn for alle

– Hva er folkehelse?

– Folkehelse er egentlig rett og slett helse. Hos folk, forklarer Tandberg.

– Vi har litt rare begreper rundt helse. Det vi kaller helsevesenet beskjeftiger seg jo egentlig med sykdom og det svenskene så treffende kaller «uhelse». Det er når helsen svikter og du er syk eller skadet at du kommer i kontakt med helsevesenet, paradoksalt nok.

Folkehelse dreier seg om å bygge, bedre og bevare helse hos folk.

– Hvordan gjør dere det?
– Den viktigste innsatsen for helsen er naturlig nok den folk gjør selv, skyter Schumacher inn. Men som samfunnsmedisinere er vi opptatt av bidraget som samfunnet, i form av kommunen, kan og skal gjøre.

Se for eksempel på det første satsingsområdet vårt, som inkluderer fysisk aktivitet. Og her vil jeg gjerne få avlive en myte mens jeg er i gang: Det er ikke sånn at vi på død og liv må trene eller drive med idrett for å ta vare på helsa. Vi har mye forskning – og den er helt entydig – som viser at den store helsegevinsten kommer ved å gå fra å være stillesittende til å begynne å bevege på seg, ikke ved å trene i tradisjonell forstand. Driv gjerne med idrett og trening, men for helsens skyld er det viktigste at du rører på deg. Om du sitter stille hele dagen, så hjelper det egentlig ikke så mye om du trener intenst på helsestudio en time i uka. Men om du for eksempel begynner å gå eller sykle til jobb i stedet for å kjøre bil, eller tar trappen i stedet for heisen, så er helseeffekten stor!

For at folk skal begynne å røre på seg, må forholdene ligge til rette. Hvis folk skal gå til jobb, må det finnes fortau, og det må være gatelys som virker. Hvis folk skal sykle, må det være trygt – helst med sykkelstier, og igjen med lys.

– Og så vil vi slå et slag for å gå i naturen! Om du er ute i naturen, så fjerner det bekymringer og virker direkte på den psykiske helsen. Enda bedre enn å bare å bevege seg, er det å bevege seg ute i naturen. Vi har masse flott natur her i Hammerfest, og den må gjøres så lett tilgjengelig som mulig for alle nært der de bor.

Vi som kommune må legge til rette sånn at det blir mulig for hver enkelt å gjøre sitt.

– Hvordan står det til i Hammerfest?

– Folkehelsen i Norge generelt er veldig god. Men det er store variasjoner mellom kommuner og mellom samfunnslag. Hammerfest kommer dessverre dårlig ut på en god del viktige områder. Den gode nyheten er at når det står dårlig til, er det ofte svært små tiltak som skal til for å få til store forbedringer.

Det er for eksempel gjennomgående et lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet i Hammerfest, det er større frafall fra videregående skole og det er mange flere gutter i skolen som opplever å bli mobbet enn i resten av landet (men ikke jenter). Dette er faktorer som vi vet at direkte påvirker den psykiske helsen.

– Hva kan vi gjøre med det?

– Mye!, sier begge to i kor.

– Frafallet fra videregående har jo allerede bedret seg en god del, så der er vi på rett vei. Når det gjelder mobbing har vi for eksempel sett veldig gode resultater på Forsøl skole, der barna har hatt et prosjekt med livsmestring og blant annet blitt trenet på konfliktløsning. Så det nytter med innsats, og det er mye vi kan gjøre! Ofte er det ikke de dyre tiltakene som skal til heller. Noen kilometer tursti som kan brukes av alle – fordi den er bred nok til rullestoler og har lys i mørketida – kan gjøre mye for folkehelsa.

– Hva skal kommunen gjøre?

– Det er jo det vi nettopp har fått vedtatt i kommunestyret, i form av de fem hovedsatsnings­områdene for folkehelse de neste fire årene. Der er det beskrevet hva kommunen har forpliktet seg til innenfor hvert av dem i form av strategiske mål. All tilgjengelig kunnskap om Hammerfest er også beskrevet for hvert område. Dokumentet er ganske overkommelig å lese gjennom og lett å sette seg inn i, så vi oppfordrer alle som er interessert i egen og andres helse om å ta en titt!

Kontakt

Sonni Schumacher
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 78 40 24 59
Mobil 995 15 999
Aud Marie Tandberg
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 78 40 27 47
Mobil 917 40 270