Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Storelva Nord

Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har i møte 03.05.2022 vedtatt å sende ut følgende detaljreguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 01.07.2022.

BAR Eiendom med konsulent MWA AS har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for Storelva Nord. Formålet med detaljreguleringer er å legge til rette for 49 leiligheter med 1-4 rom i størrelse ca. 30-120 m2.

Detaljregulering for Storelva Nord befinner seg i Hammerfest sentrum nord for Storelva, og er i tråd overordnet plan for området BKB48, Sentrumsplanen vedtatt av kommunestyret 13.06.2019.

Detaljreguleringen består av plankart, bestemmelser og beskrivelse.
Alle plandokumentene er tilgjengelig på kommunens planregister:

Innspill sendes skriftlig og merkes med referanse: 21/165 til

Hammerfest kommune 
postboks 1224
9616 Hammerfest

eller 

postmottak@hammerfest.kommune.no,

Plankart - Klikk for stort bilde 

Oversiktskart som viser hvor Storelva Nord ligger - Klikk for stort bilde
Klikk på bildene for større versjon