Hva bør Hammerfest kommune gjøre for klimaet?

Hammerfest kommune har begynt å lage en temaplan for klima og energi. Vi vil planlegge for å redusere klimagassutslippene i kommunen og bruke mer miljøvennlig energi – både for kommunen selv, for innbyggere og for næringsliv. 

Klikk for stort bilde

Varsel om oppstart av planarbeid


Vi vil gjerne ha innspill og ideer fra flest mulig. Hvis du har synspunkter eller meninger om hva vi bør satse på, vil vi gjerne høre fra deg.

Eksempler på temaer kan være

  • bygg og energiløsninger
  • innkjøpsrutiner og miljøkrav
  • samferdsel og reduksjon av utslipp
  • mindre trafikk
  • avfallshåndtering

Send dine innspill til på e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no.
Merk e-posten med «Klima- og energiplan» i emnefeltet.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Natur- og miljøfaglig rådgiver Tor Harry Bjørn på e-post eller telefon.

Frist for å sende inn innspill er 12. mars 2020

Kontakt

Tor Harry Bjørn
Natur-og miljøfaglig rådgiver
E-post
Telefon 78 40 25 88
Mobil 934 90 883