Ildsjelprisen og tilgjengelighetsprisen for 2022

Årets ildsjelpris gikk til Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening og tilgjengelighetsprisen gikk til Hammefest havn KF.

Årlige priser

Ildsjel- og tilgjengelighetsprisen er på 15 000 kroner hver og kan deles ut hvert år. 

Ildsjelprisen

Hammerfest kommunes ildsjelpris er en takk og en anerkjennelse til en person eller gruppe som har gjort en betydelig uegennyttig og ulønnet innsats i samfunnet eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger i kommunen. Hovedutvalget for oppvekst og kultur avgjør hvem som skal få prisen.

Ildsjelprisen for 2022 gikk til Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening.

Nominasjonen

Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening ble nominert av Kristina Grundt:

Jeg vil foreslå Vest Finnmark Jeger og Fiskeforening – for innsatsen de har gjort i Repparfjordvassdraget. Dette er en nasjonal lakseelv. Foreningen med leder Geir Skogheim og Yngve Nilsen og mange flere til har virkelig stått på for at elven med atlanterhavslaks skal klare seg, og har fanget mengder med pukkellaks. De har i år satt opp en felle som skal hjelpe med arbeidet. Jeg tror de kunne fortjene en pris for innsatsen – frivillig –  mange døgn og de er mange som hjelper hverandre der i nedre del av Repparfjordvassdraget. Det finnes mye info om dette på facebooksiden Repparfjordvassdragets Venner. God innsats – til stor nytte og glede for elvens fortsatte status som nasjonal lakseelv.

Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen skal fremme likestilling og forhindre diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse i Hammerfest kommune. Prisen skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er jury for tilgjengelighetsprisen.

Tilgjengelighetsprisen for 2022 gikk til Hammerfest havn KF

Nominasjonen

Hammerfest Havn KF ble nominert av Eva Gebhardt Sjøtun:

Hammerfest havn KF har tilrettelagt de nye kaianleggene (Fuglenes og byen). Det er hengt opp hjertestartere på alle kaiene i byen og distriktet. Man kan gå i land rett fra båten. Det er tilrettelagt for funksjonshemmede. 

To menn utveksler håndtrykk. En mann holder en blomsterbukett, den andre har ordførerkjede. Sammen med ordføreren står en kvinne.  - Klikk for stort bilde
Diplom: Hammerfest kommunes Ildsjel­pris 2022  Tildeles Vest-Finnmark  jeger- og fiskerforening - Klikk for stort bilde
En mann og en kvinne står sammen. Mannen viser frem et diplom. - Klikk for stort bilde
Diplom: Hammerfest kommunes Tilgjeng­elighets­pris  2022   Tildeles Hammerfest havn - Klikk for stort bilde