Influensavaksinering i Hammerfest kommune 2020

Influensavaksinering vil bli tilbudt i Kvalsund, Kokelv og Hammerfest i uke 43 og 44.

Kvalsund

Kvalsundhallen
Onsdag 21.10 kl. 09:00 - 14:30

Kokelv
Torsdag 22.10, timebestilling Kvalsund legestasjon, T 78 41 59 00

Hammerfest

Hammerfesthallen (flerbrukshallen), Seilmakerveien 2
Mandag 26.10 kl. 09:00 - 14.30
Tirsdag 27.10 kl. 09:00 - 14.30

Hvem kan få influensavaksine? 

Vaksinen tilbys nå bare til grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom, f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 • Helsepersonell som har pasientkontakt - disse bes kontakte sin arbeidsgiver
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
Pris kr. 50,-, gratis ved frikort


Vi henstiller flest mulig om å benytte seg av aktuelle datoer. 
Henvendelser utenom bes rettes til fastlege.