Informasjon fra vei og verksted

Utleie av utstyr og deponering av overskuddsmasser vil nå være en betalt tjeneste.

Gebyrliste 2023

Deponering av overskuddsmasser:

Deponering av anbrakt masse til kommunalt massedeponi, per kubikk, kr 64,- 

Deponering og mellomlagring av gammel asfalt, per kubikk, kr 64,- 

Utleie av maskiner og utstyr:

Kostebil, per time med fører, kr 1245,-

Sperrebord, per døgn, kr 63,-

Sperrebukk, per døgn, kr 78,-

Sperregjerde, per døgn, kr 141,-

Veihøvel, per time med fører, kr 1815,-

Prisene vil bli oppdatert når Gebyr og avgiftsregulativet for 2024 er vedtatt.